fbpx

Leki i laktacja

Polskojęzyczna baza, opisująca bezpieczeństwo stosowania leków w czasie laktacji, oparta na najnowszych źródłach naukowych.

Kategorie Ryzyka Laktacyjnego wg Hale’a

Kategorie Ryzyka Laktacyjnego wg Prof. Hale'a, Kategoria L1

Kategoria L1

Leki najbezpieczniejsze w czasie laktacji – zgodne z karmieniem piersią

Kategorie Ryzyka Laktacyjnego wg Prof. Hale'a, Kategoria L2

Kategoria L2

Leki bezpieczne w czasie laktacji – prawdopodobnie zgodne z karmieniem piersią

Kategorie Ryzyka Laktacyjnego wg Prof. Hale'a, Kategoria L3

Kategoria L3

Leki prawdopodobnie bezpieczne w czasie laktacji – prawdopodobnie zgodne z karmieniem piersią

Kategorie Ryzyka Laktacyjnego wg Prof. Hale'a, Kategoria L4

Kategoria L4

Leki potencjalnie niebezpieczne w czasie laktacji

Kategorie Ryzyka Laktacyjnego wg Prof. Hale'a, Kategoria L5

Kategoria L5

Leki niebezpieczne w czasie laktacji – przeciwskazane w okresie karmienia piersią

Kategorie Ryzyka Laktacyjnego wg Hale’a

opracowano na podstawie:

Medications and Mothers’ Milk, T.W. Hale, Springer Co. 2021