fbpx

Leki i laktacja

Polskojęzyczna baza, opisująca bezpieczeństwo stosowania leków w czasie laktacji, oparta na najnowszych źródłach naukowych.

Kategorie Ryzyka Laktacyjnego wg Prof. Hale’a

KATEGORIA L3

Kategorie Ryzyka Laktacyjnego wg Prof. Hale'a, Kategoria L3

Kategoria L3

Leki prawdopodobnie bezpieczne w czasie laktacji – prawdopodobnie zgodne z karmieniem piersią

Do kategorii L3 zaliczane są:

  • substancje lecznicze, dla których nie istnieją kontrolowane badania na grupie kobiet karmiących piersią, ale ryzyko niepożądanego działania leku u karmionego piersią dziecka jest możliwe
  • substancje lecznicze, dla których badania wykazały tylko minimalny niezagrażający efekt niepożądany
  • nowe substancje lecznicze, które nie mają przeprowadzonych odpowiednich badań

UWAGA!

Leki należące do kategorii L3 powinny być stosowane tylko wtedy, gdy korzystny efekt u matki przewyższa ryzyko u dziecka.

Przykłady substancji leczniczych zaliczanych do kategorii L3:

Acebutolol

Almotriptan

Amantadyna

Amilorid

Amlodypina

Amfoterycyna B

Aripiprazol

Artykaina

Asenapina

Atorwastatyna

Atropina

Azatiopryna

Azelastyna

Betaksolol

Betametazon

Bimatoprost

Bisoprolol

Bromfeniramine

Bupropion

Buspiron

Butokonazol

Chlorek benzalkoniowy

Chlordiazepoksyd

Chlorotiazyd

Chlorfeniramina

Chlorpromazyna

Ciprofloksacyna

Cyklezonid

Cynarazyna

Deksametazon

Dekslanzoprazol

Dekstrometorfan

Diazepam

Dokozanol

Doksycyklina

Domperidon

Dorzolamid

Epinefryna

Erytromycyna

Estazolam

Etambutol

Etodolak

Fenofibrat

Flufenazyna

Fluwastatyna

Formeterol

Furosemid

Gancyklowir

Gwajafenazyna

Haloperidol

Hydrokoryzon (doust.)

Indapamid

Indometacyna

Izoniazyd

Itrakonazol

Kabergolina

Karwedilol

Ketamina

Ketotifen

Klobetazol

Klonazepam

Klonidyna

Klopidogrel

Klozapina

Kolchicyna

Kw. hialuronowy

Kw. salicylowy (zew)

Linezolid

Lorazepam

Losartan

Lowastatyna

Mannitol

Mebendazol

Meloksikam

Memantyna

Mentol

Mercaptopuryna

Mesalamina

Minoksydyl

Modafinil

Mometason

Montelukast sodu

Morfina

N-acetylocysteina

Nabumeton

Nafazolina

Nalokson

Naproksen

Naratryptan

Neomycyna

Oksykodon

Oksymetazolina

Oksymorfon

Parekoksib

Perfenazyna

Pilokarpina

Pindolol

Pioglitazon

Podofiloks

Prawastatyna

Prazosyna

Prokainamid

Prokaina

Prometazyna

Pseudoefedryna

Remifentanyl

Salicylamid

Sildenafil

Simetikon

Simwastatyna

Skopolamina

Strepteomycyna

Sulfametoksazol

Sulfasalazyna

Sulpiryd

Sumatriptan

Tadalafil

Temazepan

Tetracyklina

Teofilyna

Tiabendazol

Tiopental

Tolbutamid

Topiramat

Walsartan

Wigabatryna

Wit A

Zolmitriptan

Zolpidem

UWAGA!

Stosowanie jakiegokolwiek leku w czasie karmienia piersią powinno być skonsultowane z lekarzem, farmaceutą lub z doradcą laktacyjnym i powinno odbywać się zgodnie z zasadami bezpiecznego stosowania leków w czasie laktacji (TU)

 

Kategorie Ryzyka Laktacyjnego wg Prof. Hale’a

opracowano na podstawie:

Hale’s Medications and Mothers’ Milk, T.W. Hale, Springer Publishing Co. wydanie 18, 2019

Medications and Mothers’ Milk, T.W. Hale, H.E. Rowe, Springer Co. wydanie 17, 2016