fbpx

Leki i laktacja

Polskojęzyczna baza, opisująca bezpieczeństwo stosowania leków w czasie laktacji, oparta na najnowszych źródłach naukowych.

Kategorie Ryzyka Laktacyjnego wg Prof. Hale’a

KATEGORIA L4

Kategorie Ryzyka Laktacyjnego wg Prof. Hale'a, Kategoria L4

Kategoria L4

Leki potencjalnie niebezpieczne w czasie laktacji 

Do kategorii L4 zaliczane są:

  • substancje lecznicze, dla których istnieją dowody szkodliwego wpływu na karmione piersią dziecko
  • substancje lecznicze, dla których istnieją dowody niekorzystnego wpływu na proces laktacji

Jednak, korzyści z ich zastosowania u matek karmiących mogą być akceptowane mimo ryzyka dla dziecka.

UWAGA!

Leki należące do tej kategorii mogą być stosowane, jeżeli lek jest niezbędny dla ratowania życia matki i/lub inny, bezpieczniejszy lek nie może być stosowany lub jest nieskuteczny.

Przykłady substancji leczniczych zaliczanych do kategorii L4:

Bleomycyna

Chloramfenikol

Chlorheksydyna

Chlortalidon

Cykloseryna

Dapson

Felbamat

Fenobarbital

Flunaryzyna

Flunitrazepam

Fluorouracil

Flurazepam

Flutamid

Klemastyna

Kodeina

Kw. walproinowy

Megestrol

Metamizol

Ribawiryna

Ropinirol

Sotalol

Telmisartan

Tiklopidyna

Tramadol

Zonisamid

UWAGA!

Stosowanie jakiegokolwiek leku w czasie karmienia piersią powinno być skonsultowane z lekarzem, farmaceutą lub z doradcą laktacyjnym i powinno odbywać się zgodnie z zasadami bezpiecznego stosowania leków w czasie laktacji (TU)

 

Kategorie Ryzyka Laktacyjnego wg Prof. Hale’a

opracowano na podstawie:

Hale’s Medications and Mothers’ Milk, T.W. Hale, Springer Publishing Co. wydanie 18, 2019

Medications and Mothers’ Milk, T.W. Hale, H.E. Rowe, Springer Co. wydanie 17, 2016