fbpx

Leki i laktacja

Polskojęzyczna baza, opisująca bezpieczeństwo stosowania leków w czasie laktacji, oparta na najnowszych źródłach naukowych.

Kategorie Ryzyka Laktacyjnego wg Prof. Hale’a

KATEGORIA L1

Kategorie Ryzyka Laktacyjnego wg Prof. Hale'a, Kategoria L1

Kategoria L1

Leki najbezpieczniejsze w czasie laktacji – zgodne z karmieniem piersią

Do kategorii L1 zaliczane są:

  • substancje lecznicze, które były przyjmowane podczas laktacji przez dużą liczbę matek i nie zaobserwowano żadnego negatywnego ich wpływu na karmione piersią dzieci
  • substancje lecznicze, dla których przeprowadzono badania kontrolowane wśród matek karmiących piersią, i dla których te badania wykazały brak ryzyka wpływu na zdrowie dziecka ani odległego działania szkodliwego
  • substancje lecznicze, niedostępne drogą doustną dla dziecka

Przykłady substancji leczniczych zaliczanych do kategorii L1:

Albuterol

Amoksycylina

Amoksycylina+kw.klawulan.

Ampicilina

Biotyna

Budezonid

Cefadroksyl

Cefaklor

Cefazolina

Ceftriakson

Cimetydyna

Daptomycyna

Domperidon

Famotydyna

Ibuprofen

Insulina

Klarytromycyna

Kw. Foliowy

Kw. Pantotenowy

Lewotyroksyna

Loratadyna

Metformina

Mupirocyna

Naltrekson

Nystatyna

Pantoprazol

Paracetamol

Triprolidyna

Wankomycyna

Wit. B12

Wit. B1

Wit. C

Wit. D

UWAGA!

Stosowanie jakiegokolwiek leku w czasie karmienia piersią powinno być skonsultowane z lekarzem, farmaceutą lub z doradcą laktacyjnym i powinno odbywać się zgodnie z zasadami bezpiecznego stosowania leków w czasie laktacji (TU)

 

Kategorie Ryzyka Laktacyjnego wg Prof. Hale’a

opracowano na podstawie:

Hale’s Medications and Mothers’ Milk, T.W. Hale, Springer Publishing Co. wydanie 18, 2019

Medications and Mothers’ Milk, T.W. Hale, H.E. Rowe, Springer Co. wydanie 17, 2016