fbpx

Leki i laktacja

Polskojęzyczna baza, opisująca bezpieczeństwo stosowania leków w czasie laktacji, oparta na najnowszych źródłach naukowych.

Kategorie Ryzyka Laktacyjnego wg Prof. Hale’a

KATEGORIA L2

Kategorie Ryzyka Laktacyjnego wg Prof. Hale'a, Kategoria L2

Kategoria L2

Leki bezpieczne w czasie laktacji – prawdopodobnie zgodne z karmieniem piersią

Do kategorii L2 zaliczane są:

  • substancje lecznicze, które były stosowane u ograniczonej liczby matek i które na wykazały zwiększonego ryzyka wystąpienia działań niepożądanych u karmionych piersią dzieci
  • substancje lecznicze, dla których istnienie ryzyka szkodliwego wpływu na karmione piersią dziecko jest mało prawdopodobne

Przykłady substancji leczniczych zaliczanych do kategorii L2:

Acetazolamid

Acyklowir

Adenozyna

Albendazol

Alfentanyl

Allopurinol

Amikacyna

Amitryptylina

Amoksapina

Azytromycyna

Aztreonam

Bacytracyna

Baklofen

Beklometazon

Benazepril

Benzokaina

Bisakodyl

Buprenorfina

Captopril

Cefepim

Cefiksym

Cefotaksym

Ceftibuten

Cefuroksym

Celekoksyb

Cetyryzyna

Chlorochina

Cholestyramina

Citalopram

Desipramina

Desloratadyna

Difenhydramina

Digoksyna

Diklofenak

Dobutamina

Enalapril

Enoksyparyna

Epinefryna

Feksofenadyna

Flukonazol

Fluoksetyna

Fluwoksamina

Flurbiprofen

Gabapentyna

Gentamycyna

Heparyna

Hydralazyna

Hydrochlorotiazyd

Hydrokortyzon (zew.)

Hydroksyzyna

Imipramina

Karbamazepina

Ketokonazol

Ketorolak

Ketoprofen (wg wydania z 2012 roku)

Klindamycyna

Klomipramina

Klotrimazol

Kofeina

Kw. acetylosalicylowy

Labetalol

Lansoprazol

Lewetiracetam

Lewocetyryzyna

Lewofloksacyna

Lidokaina

Loperamid

Metimazol

Metoklopramid

Metoprolol

Metyldopa

Metylprednizolon

Metronidazol

Mikonazol

Ofloksacyna

Olanzapina

Omeprazol

Piroxicam

Prednizon, Prednizolon

Probenecid

Propafenon

Propofol

Propranolol

Propylotiouracyl

Risperidon

Sertralina

Spironolakton

Terbinafina

Terbutalina

Timolol

Tobramycyna

Trimetoprim

Walacyklowir

Warfarin

Werapamil

Wit. E

Zaleplon

UWAGA!

Stosowanie jakiegokolwiek leku w czasie karmienia piersią powinno być skonsultowane z lekarzem, farmaceutą lub z doradcą laktacyjnym i powinno odbywać się zgodnie z zasadami bezpiecznego stosowania leków w czasie laktacji (TU)

 

Kategorie Ryzyka Laktacyjnego wg Prof. Hale’a

opracowano na podstawie:

Hale’s Medications and Mothers’ Milk, T.W. Hale, Springer Publishing Co. wydanie 18, 2019

Medications and Mothers’ Milk, T.W. Hale, H.E. Rowe, Springer Co. wydanie 17, 2016