fbpx

Leki i laktacja

Polskojęzyczna baza, opisująca bezpieczeństwo stosowania leków w czasie laktacji, oparta na najnowszych źródłach naukowych.

Kategorie Ryzyka Laktacyjnego wg Prof. Hale’a

KATEGORIA L5

Kategorie Ryzyka Laktacyjnego wg Prof. Hale'a, Kategoria L5

Kategoria L5

Leki niebezpieczne w czasie laktacji – przeciwwskazane w okresie karmienia piersią

Do kategorii L5 zaliczane są:

  • substancje lecznicze, dla których badania na grupie matek karmiących piersią wykazały istotne i udokumentowane ryzyko niekorzystnego, szkodliwego wpływu na zdrowie dziecka karmionego piersią
  • substancje lecznicze szkodliwe dla dziecka

UWAGA!

Ryzyko dla dziecka, wynikające ze stosowania przez matkę leków z kategorii L5 w czasie karmienia piersią, przewyższa każdą możliwą korzyść z karmienia, dlatego też leki z kategorii L5 są przeciwwskazane u kobiet karmiących.

Przykłady substancji leczniczych zaliczanych do kategorii L5:

Abakawir

Acytrytyna

Amiodaron

Anastrazol

Bromokryptyna

Busulfan

Kapecytabina

Karboplatyna

Chlorambucil

Cisplatin

Cyklofosfamid

Cytarabina

Dakarbazyna

Danazol

Docetaksel

Doksepina

Doksorubicyna

Efawirenz

Epirubicina

Erlotynib

Etopozyd

Etrawiryna

Ewerolimus

Eksemestan

Fingolimod

Indynawir

Isotretynoina

Leflunomid

Letrozol

Mitomycyna

Mitoksantron

Newirapina

Oksaliplatyna

Paklitaksel

Pazopanib

Raltegrawir

Ritonawir

Sakwinawir

Tamoxifen

Temozolomid

Winblastyna

Winkrystyna

Winorelbina

Zidowudyna

UWAGA!

Stosowanie jakiegokolwiek leku w czasie karmienia piersią powinno być skonsultowane z lekarzem, farmaceutą lub z doradcą laktacyjnym i powinno odbywać się zgodnie z zasadami bezpiecznego stosowania leków w czasie laktacji (TU)

 

Kategorie Ryzyka Laktacyjnego wg Prof. Hale’a

opracowano na podstawie:

Hale’s Medications and Mothers’ Milk, T.W. Hale, Springer Publishing Co. wydanie 18, 2019

Medications and Mothers’ Milk, T.W. Hale, H.E. Rowe, Springer Co. wydanie 17, 2016