fbpx

Większość leków może być stosunkowo bezpiecznie stosowana w okresie karmienia piersią, oczywiście po uprzedniej konsultacji z lekarzem/farmaceutą/doradcą laktacyjnym, w rekomendowanych i odpowiednich dawkach oraz przy zachowaniu określonych środków ostrożności i przy przestrzeganiu pewnych zasad, – o których poniżej:

https://vine.co/v/e9wQz61UnWV

Zasada 1.

Stosowanie jakiegokolwiek leku w czasie karmienia piersią powinno być skonsultowane z lekarzem, farmaceutą lub z doradcą laktacyjnym.

Zasada 2.

Należy ograniczyć przyjmowanie leków w czasie karmienia piersią do niezbędnego minimum. Dotyczy to również leków OTC (leków bez recepty) i suplementów diety.

Zasada 3.

Nie należy kończyć karmienia piersią „profilaktycznie”!

Zasada 4.

Należy wybierać leki dobrze znane, których ewentualne działanie na organizm dziecka jest udokumentowane.

Zasada 5.

Informacji o wpływie leku na laktację oraz na zdrowie dziecka karmionego piersią można szukać na następujących stronach:

jak również w podręcznikach np:  Medications &Mothers’ Milk (2014) – Thomas W. Hale, Hilary E. Rowe

Zasada 6.

Należy wybierać leki, które stosowane są również u dzieci.

Zasada 7.

Należy wybierać leki jednoskładnikowe.

Zasada 8.

Należy wybierać leki:

  • Mało toksyczne
  • Krótko-działające
  • O dużych cząsteczkach
  • Nieprzenikające bariery krew-mózg
  • Osiągające niskie stężenie w pokarmie

Zasada 9.

Należy wybierać leki w postaci, która utrudnia jego przenikanie do pokarmu, czyli czopki, globulki, preparaty wziewne, maści,  preparaty działające miejscowo.

Zasada 10.

Należy unikać stosowania leków o przedłużonym działaniu lub występujących w maksymalnej dawce np.: „forte”, „max”.

Zasada 11.

W przypadku stosowania leków w czasie karmienia piersią należy bacznie obserwować dziecko i w przypadku zauważenia u dziecka: biegunki, wysypki, rozdrażnienia, nadmiernej senności lub zmian w jego dotychczasowym zachowaniu lub zwyczajach należy skonsultować się z lekarzem.

Zasada 12.

W przypadku stosowania leków w czasie karmienia piersią należy zsynchronizować czas podawania leku z karmieniem – najlepiej podawać lek tuż po karmieniu, a najlepiej przed najdłuższą przerwą (nocną, południową). Przyjmuje się zasadę, że większość leków po 30-90 minutach od ich zażycia, osiąga najwyższe stężenie w mleku mamy – należy wówczas ograniczyć karmienie piersią.

Zasada 13.

Niestety niektóre leki są szkodliwe dla dziecka i są one przeciwwskazane w czasie karmienie piersią. Wówczas zaleca się czasowe przerwanie karmienia piersią, ale laktację należy utrzymać  przez częste odciąganie pokarmu.


Opublikowano: 19 paź 2015 o 11:54