fbpx

Tiamazol (syn. Metimazol) to substancja lecznicza stosowana w przypadku nadczynności tarczycy. Hamuje wbudowywanie jodu do tyrozyny i w związku z tym hamuje syntezę hormonów tarczycy. Dobrze i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, stężenie maksymalne uzyskuje w czasie od 0,4-1,2h (do tego jeszcze wrócę). Kumuluje się w tarczycy i tam jest metabolizowany. Jest jednym z najczęściej stosowanych leków w przypadku nadczynności tarczycy – ale jak jest z bezpieczeństwem jego stosowania w czasie laktacji?

Tiamazol i karmienie piersią

Tiamazol zaliczany jest do kategorii L2 – leków bezpiecznych w czasie laktacji, prawdopodobnie kompatybilnych z karmieniem piersią (wg kategorii ryzyka laktacyjnego Prof. Hale’a). Do tej kategorii zaliczane są:

 • substancje lecznicze, które były stosowane u ograniczonej liczby matek i które na wykazały zwiększonego ryzyka wystąpienia działań niepożądanych u karmionych piersią dzieci
 • substancje lecznicze, dla których istnienie ryzyka szkodliwego wpływu na karmione piersią dziecko jest mało prawdopodobne

Tiamazol wg najnowszego wydania podręcznika Prof. Briggsa “Drugs in Pregnancy and Lactation” klasyfikowany jest jako substancja lecznicza kompatybilna z karmieniem piersią. Do tej kategorii zaliczane są substancje lecznicze, które przenikają do mleka mamy w nieznacznych ilościach i/lub związki, których stosowanie w czasie laktacji nie stanowi ryzyka dla dziecka karmionego piersią.

Tiamazol zaliczany jest do kategorii VERY LOW RISK wg portalu e-lactancia.org. Do tej kategorii zaliczane są substancje lecznicze określane jako kompatybilne z karmieniem piersią, których stosowanie nie stanowi ryzyka dla dziecka karmionego piersią i dla procesu laktacji. Przynależność substancji leczniczych do tej kategorii została określona na podstawie publikacji naukowych a stosowanie tych związków jest bezpieczne.

Amerykańska Akademia Pediatrii określa tiamazol jako zgodny/kompatybilny z karmieniem piersią.

Tiamazol przenika do mleka mamy, stężenie w pokarmie zależne jest od dawki leku, którą przyjmuje mama karmiąca. Niemniej jednak uznaje się, że ilości te są zbyt małe, aby mogły wywołać efekt kliniczny u dziecka karmionego piersią. Co więcej dotychczas nie zgłoszono, nie zarejestrowano i nie udokumentowano działań niepożądanych u dziecka, którego mama przyjmowała tiamazol. W związku z tym, uznaje się, że ryzyko dla dziecka, związane ze stosowaniem tego leku przez mamę jest niewielkie (przy dawkach do ok 20-30 mg na dobę, przyjmowanych przez mamę). Przy większych dawkach jest zbyt mało danych, które mogłyby jednoznacznie wskazywać na bezpieczeństwo tego leku w czasie laktacji.

Tiamazol, przyjmowany przez mamę karmiącą, nie wpływa na czynność tarczycy (TSH, T4, T3) i rozwój intelektualny dziecka. Niemniej jednak należy obserwować dziecko. Niektórzy autorzy sugerują, aby w trakcie terapii mamy tym lekiem, monitorować TSH, T3 i T4 dziecka, ale ze względu na brak udokumentowanych informacji, o ewentualnym wpływie leku przyjmowanego przez mamę na funkcjonowanie tarczycy u dziecka część autorów nie widzi takiej potrzeby. W tej kwestii należy zdać się na lekarza prowadzącego.

Co więcej jedną z wartości/danych, które bierze się pod uwagę oceniając bezpieczeństwo stosowania leków w czasie laktacji jest Relative Infant Dose – jest to wartość wyrażana w procentach i jest to ilość leku, jaką otrzymuje dziecko z mlekiem, w przeliczeniu na dawkę leku, jaką przyjmuje mama (w przeliczeniu na masę ciała). Uznaje się, że lek jest stosunkowo bezpieczny, jeżeli ta wartość jest mniejsza niż 10% – im mniejsza tym lepiej. Dla tiamazolu  RID wynosi 1-8% (wg e-lactancia.org), 5,88-14,7% (wg Prof. Hale’a).

Przyjmuje się, że najwięcej substancji leczniczej przenika do mleka mamy, wtedy, kiedy osiąga on stężenie maksymalne w jej krwi – w związku z tym w tym czasie należy ograniczyć karmienie piersią. Lek zawierający tiamazol należy przyjmować natychmiast, bezpośrednio po karmieniu dziecka, wtedy minimalizuje się wpływ leku na dziecko karmione piersią. Z następnym karmieniem najlepiej odczekać 1-2 godziny (wg niektórych źródeł 3-4h). – bowiem stężenie maksymalne lek ten uzyskuje w czasie 1-2h od podania

Oprócz tego w trakcie przyjmowania tiamazolu w okresie karmienia piersią należy bacznie obserwować dziecko.

Podsumowując –tiamazol uznawany jest za kompatybilny/zgodny z karmieniem piersią i może być stosowany u mam karmiących bez konieczności przerywania laktacji – po konsultacji z lekarzem, w odpowiednich, rekomendowanych dawkach i przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności.

O konieczności stosowania tiamazolu i o jego przyjmowaniu w okresie laktacji decyduje lekarz prowadzący!


 

 1. Medications and Mothers’ Milk, T.W. Hale, H.E. Rowe, Springer Co. 2016
 2. Drugs in Pregnancy and Lactation, G. G. Briggs, Wolters Kluwer, 2017
 3. Drugs in Pregnancy and Lactation, G. G. Briggs, Lippincott Williams and Wilkins, 2014
 4. Drugs During Pregnancy and Lactation, C. Schaefer et al., Academic Press Inc, 2014
 5. Leki w ciąży i laktacji, Frieske K. Et al., MedPharm Polska, 2014
 6. The Transfer of Drugs and Other Chemicals Into Human Milk, AAP, Committee on Drugs, Pediatrics 2001, 108(3), 776-789
 7. Baza LactMed https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~PNtbL3:1
 8. Baza e-lactancia.org http://www.e-lactancia.org/sinonimo/1334
 9. Karta Charakterystyki Produktu Leczniczego http://www.merck.pl/country.pl/pl/images/CHPL%20-%20Thyrozol%205,%2010,%2020%20-%20130326_tcm686_107839.pdf?Version=