fbpx

Na rynku (w aptekach, sklepach, drogeriach, stacjach benzynowych) pojawiają się coraz to nowe produkty zaliczane do suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. O preparatach z tej pierwszej grupy oraz o różnicach pomiędzy nimi a produktami leczniczymi pisałam wcześniej. Teraz nadszedł czas na wyjaśnienie co to są środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Zgodnie z definicją (art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia – Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914) są to środki spożywcze, o specjalnym składzie i/lub sposobie przygotowania co odróżnia je od powszechnie występujących i spożywanych środków spożywczych. Zgodnie z informacją umieszczoną na opakowaniu wprowadzane są do obrotu w celu zaspakajania szczególnych potrzeb żywieniowych:

  • Osób o nieprawidłowych procesach trawienia i z zachwianym metabolizmem
  • osób, które ze względu na specjalny stan fizjologiczny mogą odnieść szczególne korzyści z kontrolowanego spożycia określonych substancji zawartych w żywności – wtedy określane jako dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego
  • zdrowych niemowląt i małych dzieci do 3 lat

Przykładami środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego są następujące grupy preparatów:

  1. mleko początkowe (oznaczane 1) – czyli produkty do początkowego żywienia noworodków i niemowląt (do 6 miesiąca życia), które z różnych przyczyn nie mogą być karmione piersią.
  2. mleko następne (oznaczane 2, 3, 4) – czyli produkty do żywienia niemowląt (od 6 miesiąca życia) i małych dzieci, które nie są karmione piersią lub dla których wprowadzony został schemat karmienia mieszanego
  3. środki spożywcze dla niemowląt i małych dzieci do 3 lat
  4. środki spożywcze stosowane w celu odchudzania lub przy intensywnym wysiłku fizycznym
  5. środki spożywcze dla diabetyków i bezglutenowców

Nie można preparatów zaliczanych do tej grupy łączyć i wrzucać do jednego worka z suplementami diety. Trzeba pamiętać, że suplementy diety mają jedynie uzupełniać dietę a nie być jedynym źródłem żywienia. Natomiast środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego mogą być wykorzystywane jako jedyne źródło pożywienia dla ludzi zdrowych jak i chorych – ale o tym powinien decydować lekarz!!!

Jeżeli chodzi o kwestie prawne to brak jest wyraźnych wymogów prawnych dotyczących takich środków. Producent zobligowany jest do przestrzegania praw polskich i Unii Europejskiej związanych z “oświadczeniami żywieniowymi” i “oświadczeniami zdrowotnymi”. Dodatkowo konieczne jest umieszczenie na opakowaniu formuły “Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego dla…”. Na opakowaniu musi się również znajdować informacja “należy spożywać pod nadzorem lekarza”.

Co do reklamy takich produktów może być ona prowadzona wyłącznie w publikacjach popularnonaukowych i naukowych i musi zawierać tylko informacje potwierdzone badaniami naukowymi.

 

Opublikowano: 11 lis 2014 o 14:51