fbpx

Pyrantel – to pochodna pirymidyny o działaniu przeciwpasożytniczym. Działa na robaki obłe w obrębie przewodu pokarmowego, poprzez zablokowanie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (porażenie mięśni nicieni), co prowadzi do unieruchomienia pasożytów w świetle przewodu pokarmowego a następnie do ich usunięcia. Dodatkowo hamuje esterazę cholinową. Jest skuteczny w leczeniu zakażeń glistą ludzką (Ascaris lumbricoides), owsikiem (Enterobius vermicularis) i tęgoryjcami (Ancylostoma duodenale i Necator americanus).

Pyrantel po podaniu doustnym bardzo słabo wchłania się z przewodu pokarmowego. Wydalany jest głównie z kałem i w niewielkim stopniu z moczem.

Pyrantel stosuje się w dawce 10 mg/kg m.c. jednorazowo w przypadku zakażeń glistnicą i owsikiem. Co istotne w przypadku leczenia owsicy, lek powinni przyjmować wszyscy domownicy. Dodatkowo konieczne jest przestrzeganie zasad higieny a po 14 dniach od podania leku konieczne jest przeprowadzenie badań.

A jak wygląda bezpieczeństwo stosowania pyrantelu w czasie laktacji?

Pyrantel i karmienie piersią:

Pyrantel zaliczany jest do kategorii L3 – leków prawdopodobnie bezpiecznych w czasie laktacji, prawdopodobnie kompatybilnych/zgodnych z karmieniem piersią (wg kategorii ryzyka laktacyjnego Prof. Hale’a) Do tej kategorii zaliczane są zaliczane są:

 • substancje lecznicze, dla których nie istnieją kontrolowane badania na grupie kobiet karmiących piersią, ale ryzyko niepożądanego działania leku u karmionego piersią dziecka jest możliwe
 • substancje lecznicze, dla których badania wykazały tylko minimalny niezagrażający efekt niepożądany
 • nowe substancje lecznicze, które nie mają przeprowadzonych odpowiednich badań

Leki należące do kategorii L3 powinny być stosowane tylko wtedy, gdy korzystny efekt u matki przewyższa ryzyko u dziecka.

Wg najnowszego opracowania „Drugs in Pregnancy and Lactation” Prof. Briggs’a (z maja 2017 roku) pyrantel określany jest jako prawdopodobnie kompatybilny z karmieniem piersią. Do tej kategorii zaliczane są substancje lecznicze dla których brak jest danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w czasie laktacji lub dane te są ograniczone. Ale dostępne publikacje/doniesienia sugerują, że te substancje lecznicze nie stanowią ryzyka dla dziecka karmionego piersią.

Pyrantel zaliczany jest do kategorii VERY LOW RISK wg portalu e-lactancia.org. Do tej kategorii zaliczane są substancje lecznicze określane jako kompatybilne z karmieniem piersią, których stosowanie nie stanowi ryzyka dla dziecka karmionego piersią i dla procesu laktacji. Przynależność substancji leczniczych do tej kategorii została określona na podstawie publikacji naukowych a stosowanie tych związków jest bezpieczne.

Światowa Organizacja Zdrowia określa pyrantel jako zgodny z karmieniem piersią. Do tej grupy leków/substancji leczniczych WHO zalicza związki, dla których nie są znane przeciwwskazania do ich stosowania w okresie laktacji. Są to substancje lecznicze uznawane za bezpieczne do stosowania przez kobietę w okresie laktacji.

Pyrantel wg angielskojęzycznej bazy LactMed określany jest jako związek, który słabo wchłania się z przewodu pokarmowego, w związku z tym przenikanie do mleka i wchłanianie z przewodu pokarmowego dziecka do jego krążenia jest mało prawdopodobne.

Pyrantel słabo wchłania się z przewodu pokarmowego i osiąga niewielkie stężenie w osoczu. Niestety brak jest danych na temat przenikania jego do mleka mamy. Niemniej jednak ze względu na słabe wchłanianie tego związku z przewodu pokarmowego do krwi i niewielkie stężenie w osoczu przenikanie leku do mleka matki a następnie do karmionego piersią dziecka jest mało prawdopodobne. Dotychczas nie zarejestrowano żadnego działania niepożądanego ze strony dziecka. Co więcej nawet, jeżeli niewielkie ilości spożyte zostałby przez dziecko razem z pokarmem to wchłanianie z jego przewodu pokarmowego też będzie bardzo małe.

W przypadku przyjmowania pyrantelu w czasie laktacji (tak jak i innych leków), należy bacznie obserwować dziecko i w przypadku zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym i/lub pediatrą.

Zawsze przyjmując jakikolwiek lek w czasie laktacji należy synchronizować jego przyjmowanie z przystawianiem dziecka do piersi. Lek należy przyjmować bezpośrednio po karmieniu piersią, przed najdłuższą przerwą w karmieniu (nocną lub popołudniową). Przyjmuje się, że najwięcej substancji leczniczej przenika do mleka mamy, kiedy w jej krwi substancja lecznicza uzyskuje stężenie maksymalne – tzw TMAX/CMAX – i przez ten czas należy ograniczyć przystawianie dziecka do piersi. Dla pyrantelu  TMAX/CMAX wynosi 3h i przez ten czas warto wstrzymać się z przystawianiem dziecka do piersi.

Podsumowując – stosowanie pyrantelu w czasie laktacji jest możliwe i jest bezpieczne po konsultacji z lekarzem, w rekomendowanych dawkach i przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności o których więcej TU

O stosowaniu pyrantelu w czasie laktacji i o kontynuowaniu karmienia piersią powinien zadecydować lekarz prowadzący!


 

 1. Medications and Mothers’ Milk, T.W. Hale, H.E. Rowe, Springer Co. 2016
 2. Drugs in Pregnancy and Lactation, G. G. Briggs, Wolters Kluwer, 2017
 3. Drugs in Pregnancy and Lactation, G. G. Briggs, Lippincott Williams and Wilkins, 2014
 4. Drugs During Pregnancy and Lactation, C. Schaefer et al., Academic Press Inc, 2014
 5. Breastfeeding and maternal medication. Recommendations for Drugs in the Eleventh WHO Model List of Essential Drugs, World Health Organizations, Genewa, 2002
 6. Leki w ciąży i laktacji, Frieske K. Et al., MedPharm Polska, 2014
 7. Karmienie piersią w teorii i praktyce. Nehring-Gugulska M., Żukowska-Rubik M., Pietkiewicz A., Medycyna Praktyczna, Kraków 2012
 8. Baza LactMed https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~S8FhBQ:4
 9. Baza e-lactancia http://www.e-lactancia.org/breastfeeding/pyrantel-embonate/product/