fbpx

Metformina to subtancja lecznicza o działaniu przeciwcukrzycowym. Zmniejsza stężenie glukozy we krwi, nie pobudza wydzielania insuliny i nie wywołuje hipoglikemii. Mechanizm działania metforminy związany jest ze zmniejszaniem wątrobowego wytwarzani glukozy, poprzez hamowanie glukoneogenezy i glikogenolizy. Ponadto metformina zwiększa wrażliwość na insulinę zwiększając wychwyt glukozy i jej zużycie oraz opóźnia absorbcję glukozy w jelitach. Co więcej metformina pobudza wewnątrzkomórkową syntezę glikogenu. Metfromina również zmniejsza stężenie cholesterolu całkowitego, frakcji LDL i trójglicerydów. Leki zawierające metforminę stosowane są w leczeniu cukrzycy typu II.

Meformina w przypadku tabletek o natychmiastowym uwalnianiu ma maksymalne stężenie we krwi uzyskuje po ok. 2,5 h, a w przypadku po podaniu tabletek o przedłużonym uwalnianiu (XR) – po ok. 5 h (zakres 4-12 h). (do tego jeszcze wrócę)

A jak wygląda bezpieczeństwo stosowania metforminy w czasie laktacji?

Metformina i karmienie piersią:

Metformina zaliczana jest do kategorii L1- leków najbezpieczniejszych w czasie laktacji, kompatybilnych/zgodnych z karmieniem piersią (wg kategorii ryzyka laktacyjnego Prof. Hale’a) Do tej kategorii zaliczane są zaliczane są:

 • substancje lecznicze, które były przyjmowane podczas laktacji przez dużą liczbę matek i nie zaobserwowano żadnego negatywnego ich wpływu na karmione piersią dzieci
 • substancje lecznicze, dla których przeprowadzono badania kontrolowane wśród matek karmiących piersią, i dla których te badania wykazały brak ryzyka wpływu na zdrowie dziecka ani odległego działania szkodliwego
 • substancje lecznicze, niedostępne drogą doustną dla dziecka

Wg najnowszego opracowania „Drugs in Pregnancy and Lactation” Prof. Briggs’a (z maja 2017 roku) metformina określana jest jako kompatybilny z karmieniem piersią. Do tej kategorii zaliczane są substancje lecznicze, które przenikają do mleka mamy w nieznacznych ilościach i/lub związki, których stosowanie w czasie laktacji nie stanowi ryzyka dla dziecka karmionego piersią.

Metformina zaliczana jest do kategorii VERY LOW RISK wg portalu e-lactancia.org. Do tej kategorii zaliczane są substancje lecznicze określane jako kompatybilne z karmieniem piersią, których stosowanie nie stanowi ryzyka dla dziecka karmionego piersią i dla procesu laktacji. Przynależność substancji leczniczych do tej kategorii została określona na podstawie publikacji naukowych a stosowanie tych związków jest bezpieczne.

Według opracowania WHO dla metforminy nie ma dostępnych danych. Niemniej jednak należy pamiętać, że opracowanie to powstało w 2002 roku i obecnie dostępne są dane na ten temat.

Metformina może przenikać do mleka mamy, niemniej jednak, jak wykazano w badaniach klinicznych ilości jej jakie przenikają do mleka mamy są bardzo małe, a w niektórych badaniach nawet nie udało się ich oznaczyć. Uznaje się, że ilości te nie stanowią ryzyka dla dziecka karmionego piersią, którego mama przyjmuje metforminę.

Co więcej dotychczas nie zgłoszono i nie zarejestrowano działań niepożądanych u dziecka karmionego piersią, którego mama przyjmuje metforminę.

Ponadto w jednej analizie określono rozwój dziecka, których mamy przyjmowały metforminę w ciąży i w czasie karmienia piersią i wskazano, że rozwój był prawidłowy.

W jednym z badań z 2005 roku, w którym mamy karmiące przyjmowały metforminy, dokonano pomiaru glukozy we krwi dziecka karmionego piersią i był on prawidłowy.

O stopniu przenikania związku do mleka mamy, a dokładniej o tendencji do takiego przenikania świadczy współczynnik/parametr M/O. Współczynnik mleko/osocze to stosunek stężenia wolnej frakcji substancji leczniczej w mleku mamy do jej stężenia w surowicy. Wskaźnik ten daje informacje o zwiększonym lub zmniejszonym stężeniu substancji w mleku w porównaniu z osoczem/surowicą, pozwala tylko na oszacowanie tendencji do przenikania do mleka mamy. Uznaje się, że substancje lecznicze o wartości M/O większej niż 1-5 wykazują tendencję do przenikania do mleka mamy i osiągania tam większych niż we krwi mamy stężeń. Z kolei wartość M/O mniejsza niż 1 wskazuje, że substancja lecznicza w niewielkim stopniu przenika do mleka mamy. Dla metforminy wskaźnik M/O wynosi 0,35-0,63 i świadczy o zmniejszonej tendencji do przenikania tej substancji do mleka mamy.

Co istotne jedną z wartości/danych, które bierze się pod uwagę oceniając bezpieczeństwo stosowania leków w czasie laktacji jest Relative Infant Dose – jest to wartość wyrażana w procentach i jest to ilość leku, jaką otrzymuje dziecko z mlekiem, w przeliczeniu na dawkę leku, jaką przyjmuje mama (w przeliczeniu na masę ciała). Uznaje się, że lek jest stosunkowo bezpieczny, jeżeli ta wartość jest mniejsza niż 10% – im mniejsza tym lek jest bezpieczniejszy. Dla metforminy wartość RID=0,3-0,7%.

W przypadku przyjmowania metforminy w czasie laktacji (tak jak i innych leków), należy bacznie obserwować dziecko i w przypadku zaobserwowania u dziecka wymiotów, biegunki czy objawów hipoglikemii należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym i/lub pediatrą.

Zawsze przyjmując jakikolwiek lek w czasie laktacji należy synchronizować jego przyjmowanie z przystawianiem dziecka do piersi. Lek należy przyjmować bezpośrednio po karmieniu piersią, przed najdłuższą przerwą w karmieniu (nocną lub popołudniową). Przyjmuje się, że najwięcej substancji leczniczej przenika do mleka mamy, kiedy w jej krwi substancja lecznicza uzyskuje stężenie maksymalne – tzw TMAX/CMAX – i przez ten czas należy ograniczyć przystawianie dziecka do piersi.

Część autorów uważa, że przy lekach zaliczanych do kategorii L1 nie ma konieczności bezwzględnego przestrzegania synchronizacji przyjmowania leku z karmieniem piersią. Niemniej jednaj ja zawsze, jeżeli jest taka możliwość, zalecam zachowanie odstępu.

W przypadku metforminy, zaliczanej do kategorii L1, nie ma konieczności ścisłego przestrzegania tego warunku ale warto się postarać.

Jeżeli mam karmiąca przyjmuje metforminę w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu, to lek powinna przyjąć bezpośrednio po karmieniu piersią i z kolejnym karmieniem powinna odczekać ok 2,5h.

Jeżeli natomiast mama karmiąca przyjmuje metforminę w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, to lek powinna przyjąć bezpośrednio po karmieniu piersią i z kolejnym karmieniem powinna odczekać ok 5.  Jest to dość długi czas, ale ponieważ lek zaliczany jest do grupy leków bezpiecznych w czasie laktacji nie jest to konieczne – ale warto do tego dążyć.

Podsumowując – stosowanie metforminy w czasie laktacji jest możliwe i jest bezpieczne po konsultacji z lekarzem, w rekomendowanych dawkach i przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności.

O stosowaniu metforminy w czasie laktacji i o kontynuowaniu karmienia piersią powinien zadecydować lekarz prowadzący!


 

 1. Medications and Mothers’ Milk, T.W. Hale, H.E. Rowe, Springer Co. 2016
 2. Drugs in Pregnancy and Lactation, G. G. Briggs, Wolters Kluwer, 2017
 3. Drugs in Pregnancy and Lactation, G. G. Briggs, Lippincott Williams and Wilkins, 2014
 4. Drugs During Pregnancy and Lactation, C. Schaefer et al., Academic Press Inc, 2014
 5. Leki w ciąży i laktacji, Frieske K. Et al., MedPharm Polska, 2014
 6. The Transfer of Drugs and Other Chemicals Into Human Milk, AAP, Committee on Drugs, Pediatrics 2001, 108(3), 776-789
 7. Karmienie piersią w teorii i praktyce. Nehring-Gugulska M., Żukowska-Rubik M., Pietkiewicz A., Medycyna Praktyczna, Kraków 2012
 8. Breastfeeding and maternal medication. Recommendations for Drugs in the Eleventh WHO Model List of Essential Drugs, World Health Organizations, Genewa, 2002 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/62435/1/55732.pdf
 9. Baza LactMed https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~zeXUgs:1
 10. Baza e-lactancia http://www.e-lactancia.org/producto/1022
 11. Karta Charakterystyki Produktu Leczniczego http://leki.urpl.gov.pl/files/Glucophage_XR_tabl_o_przedl_uwal_1000.pdf