fbpx

Ostatnio dostałam kilka zapytań dotyczących  bezpieczeństwa stosowania w czasie laktacji leków zawierających syntetyczną lewotyroksynę. A ponieważ temat ten i takie zapytania powtarzają się w mailach postanowiłam napisać o tym na blogu:)

Lewotyroksyna i karmienie piersią

Syntetyczna lewotyroksyna działa identycznie, jak naturalnie występujący w naszym organizmie hormon wytwarzany w tarczycy. Po podaniu leku, w wątrobie i nerkach następuje przekształcenie lewotyroksyny do liotyroniny, która następnie przenika do komórek i stymuluje rozwój, wzrost i metabolizm organizmu.

Wskazaniem do stosowania lewotyroksyny jest:

 • terapia niedoczynności tarczycy o różnej etiologii
 • zapobieganie wznowie wola tarczycy po leczeniu operacyjnym
 • leczenie wola
 • pomocniczo w leczeniu nadczynności tarczycy w chorobie Gravesa-Basedowa
 • terapia złośliwego raka tarczycy, szczególnie po wycięciu tarczycy
 • test supresyjny w diagnostyce nadczynności tarczycy.

Po podaniu doustnym, na czczo, lewotyroksyna wchłania się w jelicie cienkim w 80%. Po wchłonięciu do krwi lewotyroksyna wiąże się z białkami osocza w 99% (a trzeba pamiętać, że im wyższy procent wiązania się substancji z białkami osocza tym mniejsze prawdopodobieństwo przenikania do mleka mamy – to pośrednio wskazuje na bezpieczeństwo stosowania lewotyroksyny w czasie karmienia piersią).

Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo stosowania lewotyroksyny w czasie laktacji to:

 • Lewotyroksyna zaliczana jest do kategorii L1-  leków najbezpieczniejszych w czasie laktacji – zgodnych z karmieniem piersią wg Kategorii Ryzyka Laktacyjnego Prof. Hale’a. Do tej kategorii zaliczane są:
  • substancje lecznicze, które były przyjmowane podczas laktacji przez dużą liczbę matek i nie zaobserwowano żadnego negatywnego ich wpływu na karmione piersią dzieci
  • substancje lecznicze, dla których przeprowadzono badania kontrolowane wśród matek karmiących piersią, i dla których te badania wykazały brak ryzyka wpływu na zdrowie dziecka ani odległego działania szkodliwego
  • substancje lecznicze, niedostępne drogą doustną dla dziecka
 • Lewotyroksyna określana jest jako kompatybilna z karmieniem piersią wg klasyfikacji opisanej w podręczniku Prof. Briggsa „Drugs in Pregnancy and Lactation”. Do kategorii substancji leczniczych kompatybilnych z karmieniem piersią (wg Prof. Briggs’a) zaliczane są substancje lecznicze, które przenikają do mleka mamy w nieznacznych ilościach i/lub związki, których stosowanie w czasie laktacji nie stanowi ryzyka dla dziecka karmionego piersią.
 • Lewotyroksyna wg e-lactancja.org zaliczana jest do kategorii „Very Low Risk” czyli do związków określanych jako kompatybilne/zgodne z karmieniem piersią, których stosowanie nie stanowi ryzyka dla dziecka karmionego piersią i dla procesu laktacji.
 • Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określa lewotyroksynę jako związek kompatybilny z karmieniem piersią
 • Amerykańska Akademia Pediatrii uznaje lewotyroksynę za kompatybilną z karmieniem piersią.
 • The American Thyroid Association zaleca aby u kobiet chcących karmić piersią niedoczynność tarczycy była leczona lewotyroksyną

Wg publikacji i dostępnych badań, tylko niewielka ilość matczynych hormonów tarczycy przenika do pokarmu kobiecego. Jeżeli zaś chodzi o lewotyroksynę suplementowaną przez mamę, to część badań wskazuje, że jej ilości przenikające do pokarmu są bardzo małe a niektóre z badań wskazują nawet, że ilości te są poniżej poziomu oznaczenia (tzn. jest ich tak mało, że nie można oznaczyć).

Co istotne dotychczas nie zaobserwowano działań niepożądanych u dzieci karmionych piersią, których matki przyjmowały lewotyroksynę. A dodatkowo, przy podawaniu matkom lewotyroksyny w dawce 100-200mg na dobę badania kontrolne nie wykazały zmian poziomu hormonów u dziecka karmionego piersią. Ilość hormonów tarczycy wydzielanych do pokarmu kobiecego, nawet jeżeli matka stosuje duże ich ilości, nie stanowi dawki, która może spowodować rozwój u dziecka zaburzeń w funkcjonowaniu tarczycy.

Należy pamiętać, że do prawidłowej laktacji wymagana jest odpowiednia gospodarka hormonalna kobiety oraz odpowiednie stężenie hormonów tarczycy w jej surowicy. Jeżeli występują zaburzenia w funkcjonowaniu tarczycy to może wystąpić problem z laktacją. W takim przypadku podawanie lewotyroksyny może temu zapobiec i może poprawić produkcję mleka spowodowaną niedoczynnością tarczycy.

W kontekście bezpieczeństwa stosowania lewotyroksyny w czasie laktacji warto wspomnieć o względnej dawce dla niemowlęcia RID. Jest to wartość wyrażana w procentach i jest to ilość związku, jaką otrzymuje dziecko z mlekiem, w przeliczeniu na kilogram masy jego ciała, w przeliczeniu na dawkę leku, jaką przyjmuje mama (w przeliczeniu na masę ciała). Uznaje się, że lek jest bezpieczny, jeżeli wartość ta jest mniejsza niż 10%. Im mniejsza tym lepiej. Dla lewotyroksyny RID wynosi 0,01%.

Należy pamiętać o tym, że lek zawierający lewotyroksynę powinien być przyjmowany rano, na czczo, co najmniej 30 minut przed śniadaniem i powinien być popity odpowiednią ilością wody.

W czasie stosowania lewotyroksyny w okresie karmienia piersią, należy obserwować dziecko i w przypadku zauważenia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem prowadzącym i/lub pediatrą.

Zazwyczaj przyjmuje się zasadę, że przyjmowanie leków w czasie laktacji powinno odbywać się bezpośrednio po karmieniu piersią, przed najdłuższą przerwą w karmieniu a z kolejnym karmieniem należy wstrzymać się przez czas, w którym substancja lecznicza uzyskuje w organizmie mamy maksymalne stężenie. Lewotyroksyna stężenie maksymalne w organizmie mamy osiąga w czasie 2-4h od przyjęcia leku – wtedy warto ograniczyć przystawianie dziecka do piersi (jeżeli się uda). Niektórzy eksperci uważają, że w przypadku substancji leczniczych zaliczanych do kategorii L1 – nie ma bezwzględnej konieczności wstrzymywania się z kolejnym przystawianiem dziecka do piersi. Ale jeżeli jest tylko taka możliwość, uważam, że warto o tym pamiętać i się do tego zastosować.  Najlepiej tak ustawić karmienie piersią, aby nakarmić dziecko i przyjąć lek zawierający lewotyroksynę na minimum 30 minut przed śniadaniem. Tak jak wspomniałam lewotyroksyna osiąga stężenie maksymalne w organizmie mamy w czasie 2-4h od przyjęcia leku – wtedy warto ograniczyć przystawianie dziecka do piersi (jeżeli się uda).

Podsumowując, lewotyroksyna może być stosowana w okresie laktacji wtedy kiedy to jest konieczne (kiedy zleca to lekarz), w odpowiednich, rekomendowanych dawkach i przy zachowaniu właściwych środków ostrożności.

Bibliografia:

 1. Medications and Mothers’ Milk, T.W. Hale, H.E. Rowe, Springer Co. 2016
 2. Drugs during Pregnancy and lactation. Briggs G.G., Freeman R.K., Towers C.V., Firinash A.B., Wolters Kluwer 2014
 3. Drugs during Pregnancy and lactation. Briggs G.G., Freeman R.K., Towers C.V., Firinash A.B., Wolters Kluwer 2017
 4. Drugs During Pregnancy and Lactation – Treatment Options and Risk Assessment, Richard K. Miller, Paul W. J. Peters, Christof Schaefer, Academic Press Inc, 2014
 5. Karmienie piersią w teorii i praktyce. Nehring-Gugulska M., Żukowska-Rubik M., Pietkiewicz A., Medycyna Praktyczna, Kraków 2012
 6. The Transfer of Drugs and Other Chemicals Into Human Milk American Academy Of Pediatrics, Committee on Drugs, Pediatrics 2001, 108(3), 776-789
 7. The Transfer of Drugs and Therapeutics Into Human. Breast Milk: An Update on Selected Topics. Pediatrics, 2013, 132(3), e796-e809
 8. Breastfeeding and maternal medication Recommendations for Drugs in the Eleventh WHO Model List of Essential Drugs, 2002
 9. Baza LactMed https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~QDSApA:1
 10. Baza e-lactancia http://www.e-lactancia.org/producto/931