fbpx

Furosemid to substancja lecznicza o działaniu moczopędnym z grupy diuretyków pętlowych. Działa w części grubej ramienia wstępującego pętli Henlego, hamuje resorpcję zwrotną jonów chlorkowych i jednocześnie nasila wydalanie sodu, potasu, wapnia i magnezu wraz z wodą. Ponadto stymuluje wytwarzanie prostaglandyn a także zmniejsza ciśnienie krwi, poprzez zmniejszenie objętości osocza, płynów pozakomórkowych i pojemności minutowej serca, a także w wyniku zmniejszenia oporu obwodowego. W dużym stopniu wiąże się z białkami osocza (do tego jeszcze wrócę), ma stosunkowo krótki biologiczny okres półtrwania T0,5 = 1-2 h, a stężenie maksymalne uzyskuje w czasie 1-2h.

Stosowanie furosemidu wskazane jest w przypadku:

 • obrzęków, będących objawem chorób układu krążenia, wątroby i nerek
 • nadciśnienia tętniczego

Furosemid jest substancją czynną leków wydawanych tylko i wyłącznie na receptę lekarską. A jak wygląda bezpieczeństwo stosowania furosemidu w czasie laktacji?

Furosemid i karmienie piersią:

Furosemid zaliczany jest do kategorii L3 – leków prawdopodobnie bezpiecznych w czasie laktacji, prawdopodobnie kompatybilnych z karmieniem piersią (wg kategorii ryzyka laktacyjnego Prof. Hale’a). Do tej kategorii zaliczane są:

 • substancje lecznicze, dla których nie istnieją kontrolowane badania na grupie kobiet karmiących piersią, ale ryzyko niepożądanego działania leku u karmionego piersią dziecka jest możliwe
 • substancje lecznicze, dla których badania wykazały tylko minimalny niezagrażający efekt niepożądany
 • nowe substancje lecznicze, które nie mają przeprowadzonych odpowiednich badań

Leki należące do kategorii L3 powinny być stosowane tylko wtedy, gdy korzystny efekt u matki przewyższa ryzyko u dziecka.

Wg najnowszego opracowania „Drugs in Pregnancy and Lactation” Prof. Briggs’a (z maja 2017 roku) furosemid określany jest jako prawdopodobnie kompatybilny z karmieniem piersią. Do tej kategorii zaliczane są substancje lecznicze, dla których brak jest danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w czasie laktacji lub dane te są ograniczone. Ale dostępne publikacje/doniesienia sugerują, że te substancje lecznicze nie stanowią ryzyka dla dziecka karmionego piersią

Furosemid wg portalu e-lactancia.org zaliczany jest o kategorii LOW RISK PROBABLE. Do tej kategorii zaliczane są substancje lecznicze określane jako umiarkowanie bezpieczne w czasie karmienia piersią. Autorzy tej klasyfikacji uważają, że substancje lecznicze zaliczane do tej grupy mogą powodować łagodne działania niepożądane u dziecka karmionego piersią lub mogą w niewielkim stopniu wpływać na proces laktacji. Niestety w przypadku substancji leczniczych zaliczanych do tej grupy, ilość danych naukowych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w czasie laktacji jest ograniczona lub jest ich brak natomiast właściwości substancji leczniczej wskazują na niewielkie ryzyko działań niepożądanych dla procesu laktacji i dla dziecka karmionego piersią. Przy stosowaniu tych substancji leczniczych konieczne jest przeanalizowanie dodatkowych kwestii takich jak wiek dziecka, dawkę, synchronizację z karmieniem piersią, czas trwania terapii, ewentualną zamianę leku na bardziej bezpieczny oraz konieczne jest monitorowanie stanu dziecka.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca unikanie stosowania furosemidu w okresie karmienia piersią – bowiem może hamować proces laktacji.

Furosemid wg autorów książek/podręczników „Karmienie piersią – poradnictwo i promocja” oraz „Sztuka karmienia piersią” zaliczana jest do grupy tzw. leków zalecanych. Do tej grupy zaliczane są leki, przy stosowaniu których działania niepożądane u dziecka karmionego piersią występują bardzo rzadko lub nie stwarzają żadnego zagrożenia. Mimo, ze furosemid określany jest jako lek zalecany wyraźnie zaznaczone jest, że podobnie jak i inne diuretyki może wpływać hamująco na laktację.

Furosemid może przenikać do mleka mamy i dostępne są takie publikacje dokumentujące to przenikanie. Niemniej jednak brak konkretnych danych dotyczących ilości furosemidu jakie mogą przenikać do mleka kobiecego. Furosemid w dużym stopniu wiąże się z białkami osocza (98-99%) a im wyższy stopień wiązania się z białkami osocza tym mniejsze prawdopodobieństwo przenikania związku do pokarmu kobiecego. Warto zwrócić uwagę, że leki zawierające furosemid stosowane są u dzieci i w związku z tym może to pośrednio przemawiać za bezpieczeństwem stosowania furosemidu w okresie laktacji. Mało prawdopodobne jest, aby ewentualne ilości przenikające do mleka mamy mogły spowodować działania niepożądane – dotychczas takich nie zanotowano.

Należy pamiętać, że furosemid (tak jak i inne diuretyki) może hamować laktację!

W przypadku przyjmowania furosemidu w czasie laktacji (tak jak i innych leków), należy bacznie obserwować dziecko i w przypadku zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów (odwodnienie, nadmierna utrata płynów) należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym i/lub pediatrą. Należy monitorować produkcję mleka.

Zawsze przyjmując jakikolwiek lek w czasie laktacji należy synchronizować jego przyjmowanie z przystawianiem dziecka do piersi. Lek należy przyjmować bezpośrednio po karmieniu piersią, przed najdłuższą przerwą w karmieniu (nocną lub popołudniową). Przyjmuje się, że najwięcej substancji leczniczej przenika do mleka mamy, kiedy w jej krwi substancja lecznicza uzyskuje stężenie maksymalne – tzw TMAX/CMAX – i przez ten czas należy ograniczyć przystawianie dziecka do piersi. W przypadku furosemidu – TMAX/CMAX wynosi 1-2h

Podsumowując – o stosowaniu furosemidu i jednoczesnym kontynuowaniu karmienia piersią – decyduje lekarz! Stosując jakikolwiek lek w czasie laktacji warto zastosować odpowiednie zasady stosowania leków w czasie karmienia piersią – więcej o nich TU


 

 1. Medications and Mothers’ Milk, T.W. Hale, H.E. Rowe, Springer Co. 2016
 2. Drugs in Pregnancy and Lactation, G. G. Briggs, Wolters Kluwer, 2017
 3. Drugs in Pregnancy and Lactation, G. G. Briggs, Lippincott Williams and Wilkins, 2014
 4. Drugs During Pregnancy and Lactation, C. Schaefer et al., Academic Press Inc, 2014
 5. Leki w ciąży i laktacji, Frieske K. Et al., MedPharm Polska, 2014
 6. The Transfer of Drugs and Other Chemicals Into Human Milk, AAP, Committee on Drugs, Pediatrics 2001, 108(3), 776-789
 7. Breastfeeding and maternal medication. Recommendations for Drugs in the Eleventh WHO Model List of Essential Drugs, World Health Organizations, Genewa, 2002
 8. Karmienie piersią w teorii i praktyce. Nehring-Gugulska M., Żukowska-Rubik M., Pietkiewicz A., Medycyna Praktyczna, Kraków 2012
 9. Karmienie piersią – poradnictwo i promocja. Karin MuB, 2008, MedPharm Polska, Wrocław
 10. Sztuka karmienia piersią, Hannah Lothrop, 2011, Media Rodzina, Poznań
 11. Baza LactMed https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~acmOtG:1
 12. Baza e-lactancia http://www.e-lactancia.org/breastfeeding/furosemide/product/