fbpx

Leki zawierające cetyryzynę są jednymi z najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych leków przeciwhistaminowych. Ale czy mogą być one bezpiecznie stosowane w okresie laktacji?

Cetyryzyna i karmienie piersią

 • Cetyryzyna zaliczana jest do kategorii L2 – leków bezpiecznych w czasie laktacji (wg kategorii ryzyka laktacyjnego Hale’a). Do tej kategorii zaliczane są substancje lecznicze, które:
  • były stosowane u ograniczonej liczby matek i które nie wykazały zwiększonego ryzyka wystąpienia działań niepożądanych u karmionych piersią dzieci
  • substancje lecznicze dla których istnienie ryzyka szkodliwego wpływu na karmione piersią dziecko jest mało prawdopodobne
 • Wg najnowszego opracowania „Drugs in Pregnancy and Lactation” Briggs’a (z maja 2017 roku) cetyryzyna określana jest prawdopodobnie kompatybilna z karmieniem piersią. Do tej grupy zaliczane są substancje lecznicze dla których brak jest danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w czasie laktacji lub dane te są ograniczone. Ale dostępne publikacje/doniesienia sugerują, że te substancje lecznicze nie stanowią ryzyka dla dziecka karmionego piersią.
 • Cetyryzyna wg klasyfikacji dostępnej na portalu e-lactancia.org zaliczana jest do kategorii „VERY LOW RISK”. Do tej kategorii zaliczane są substancje lecznicze określane jako kompatybilne z karmieniem piersią, których stosowanie nie stanowi ryzyka dla dziecka karmionego piersią i dla procesu laktacji. Przynależność substancji leczniczych do tej kategorii została określona na podstawie publikacji naukowych a stosowanie ich (substancji leczniczych) w czasie laktacji jest bezpieczne.
 • The British Society of Immunology and Allergy określa cetyryzynę jako kompatybilną/zgodną z karmieniem piersią.

Cetyryzyna, w małych, zwykle stosowanych dawkach nie wpływa na proces laktacji. Natomiast duże dawki cetyryzyny, szczególnie w połączeniu z pseudefedryną mogą hamować laktację. W związku z tym należy unikać przede wszystkim łączenia cetyryzyny z pseudoefedryną jak również należy unikać przyjmowania dużych ilości leków zawierających cetyryzynę.

Cetyryzyna bardzo szybko wchłania się z przewodu pokarmowego – stężenie maksymalne osiąga w ciągu 1-1,7h (do tego jeszcze wrócę). W dużym stopniu (93%) wiąże się z białkami osocza mamy. A należy pamiętać, że im wyższy stopień wiązania się z białkami osocza tym mniejsze prawdopodobieństwo przechodzenia danego związku do pokarmu kobiecego. To pośrednio świadczy o bezpieczeństwie stosowania cetyryzyny w okresie karmienia piersią. Cetyryzyna może przenikać do mleka mamy, ale wykazano, że następuje to w małych ilościach (ok 3% dawki). Co więcej dotychczas nie zgłoszono i nie zarejestrowano działań niepożądanych występujących u dziecka karmionego piersią, którego mama przyjmowała leki zawierające cetyryzynę. Niemniej jednak niektórzy autorzy sugerują, że możliwe jest wystąpienie u dziecka nadmiernego uspokojenia.

Warto pamiętać, że zawsze w czasie stosowania leków w okresie laktacji, tak również i przy lekach zawierających cetyryzynę, należy bacznie obserwować dziecko i w przypadku zauważenia niepokojących objawów (nadmiernego uspokojenia czy wysuszonych błon śluzowych) należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym i/lub pediatrą.

Ponadto w przypadku stosowania cetyryzyny w czasie karmienia piersią należy zsynchronizować przyjmowanie leku z karmieniem – lek należy przyjmować bezpośrednio po karmieniu przed najdłuższą przerwą w karmieniu. Z kolejnym przystawianiem dziecka do piersi należy odczekać ok 2 godziny. Przyjmuje się, że najwięcej leku przenika do mleka, gdy we krwi mamy jest go najwięcej. W związku z tym zaleca się wstrzymywanie z przystawianiem dziecka do piersi w czasie, kiedy substancja lecznicza osiąga w organizmie mamy stężenie maksymalne (dla cetyryzyny CMAX/TMAX 1-1,7h).

Podsumowując: Cetyryzyna może być stosowana w czasie laktacji, wtedy, kiedy jest to konieczne, najlepiej po uprzedniej konsultacji z lekarzem, we właściwych, rekomendowanych dawkach i przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności. więcej o zasadach bezpiecznego stosowania leków w okresie laktacji TU Alternatywą dla leków zawierających cetyryzynę mogą być leki zawierające loratadynę (o tym niedługo na blogu).


Powyższy post ma charakter informacyjny zgodny z aktualnym stanem wiedzy – nie jest poradą medyczną.

Przed zastosowaniem każdego leku (szczególnie w czasie laktacji) należy skonsultować się z lekarzem,  farmaceutą lub doradcą laktacyjnym.

Autorka nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe stosowanie preparatów leczniczych i skutki wynikające z takiego działania.


Bibliografia

 1. Medications and Mothers’ Milk, T.W. Hale, H.E. Rowe, Springer Co. 2021
 2. Medications and Mothers’ Milk, T.W. Hale, H.E. Rowe, Springer Co. 2019
 3. Drugs During Pregnancy and Lactation, C. Schaefer et al., Academic Press Inc, 2014
 4. Drugs in Pregnancy and Lactation, G. G. Briggs, Lippincott Williams and Wilkins, 2017
 5. Drugs in Pregnancy and Lactation, G. G. Briggs, Lippincott Williams and Wilkins, 2014
 6. Leki w ciąży i laktacji, Frieske K. Et al., MedPharm Polska, 2014
 7. e-lactancia.org
 8. LactMed