fbpx

Cefuroksym to antybiotyk beta-laktamowy z grypy cefalosporyn. Zaliczany jest do II generacji cefalosporyn. Stosowany jest, na zlecenie lekarza, między innymi w następujących sytuacjach:

 • Bakteryjne zapalenie gardła i migdałków
 • Bakteryjne zapalenie zatok przynosowych.
 • Zapalenie ucha środkowego
 • Zapalenie pęcherza moczowego
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich i inne.

Jest częstym antybiotykiem przepisywanym mamom karmiącym. A jak wygląda bezpieczeństwo stosowania cefuroksymu w czasie laktacji?

Cefuroksym i karmienie piersią:

Cefuroksym zaliczany jest do kategorii L2 – leków bezpiecznych w czasie laktacji, prawdopodobnie kompatybilnych z karmieniem piersią(wg kategorii ryzyka laktacyjnego Hale’a). Do tej kategorii zaliczane są:

 • substancje lecznicze, które były stosowane u ograniczonej liczby matek i które na wykazały zwiększonego ryzyka wystąpienia działań niepożądanych u karmionych piersią dzieci
 • substancje lecznicze, dla których istnienie ryzyka szkodliwego wpływu na karmione piersią dziecko jest mało prawdopodobne

Wg najnowszego opracowania „Drugs in Pregnancy and Lactation” Prof. Briggs’a (z maja 2017 roku) cefuroksym określany jest jako kompatybilny, zgodny z karmieniem piersią. Do tej kategorii zaliczane są substancje lecznicze, dla których brak jest danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w czasie laktacji lub dane te są ograniczone. Ale dostępne publikacje/doniesienia sugerują, że te substancje lecznicze nie stanowią ryzyka dla dziecka karmionego piersią.

Cefuroksym zaliczany jest do kategorii VERY LOW RISK wg portalu e-lactancia.org. Do tej kategorii zaliczane są substancje lecznicze określane jako kompatybilne z karmieniem piersią, których stosowanie nie stanowi ryzyka dla dziecka karmionego piersią i dla procesu laktacji. Przynależność substancji leczniczych do tej kategorii została określona na podstawie publikacji naukowych a stosowanie tych związków jest bezpieczne.

Amerykańska Akademia Pediatrii klasyfikuje cefalosporyny do grupy substancji kompatybilnych w okresie laktacji.

Wg bazy LactMed cefuroksym może być stosowany u mam karmiących.

Cefuroksym może przenikać do pokarmu kobiecego, ale ilości przenikające do mleka są małe. W dotychczas przeprowadzonych badaniach nie wykazano zwiększonego występowania działań niepożądanych. U niemowląt karmionych piersią może dochodzić do zaburzeń flory jelitowej, wystąpienia wymiotów, biegunki czy wysypki. Niemniej jednak objawy te mają charakter raczej łagodny i nie ma potrzeby przerywania karmienia piersią czy całkowitego odstawiania dziecka od piersi. Dotychczas nie zaobserwowano i nie udokumentowano działań niepożądanych występujących u dziecka karmionego piersią, którego mama przyjmowała by tą substancję leczniczą.

Wskaźnikiem, który informuje nas o stopniu przenikania substancji leczniczej do pokarmu oraz o bezpieczeństwie stosowania leku w czasie laktacji jest:Relative Infant Dose. Jest to wartość wyrażana w procentach i jest to ilość leku, jaką otrzymuje dziecko z mlekiem mamy, w przeliczeniu na dawkę leku, jaką przyjmuje mama (w przeliczeniu na masę ciała). Uznaje się, że lek jest stosunkowo bezpieczny, jeżeli ta wartość jest mniejsza niż 10% – im mniejsza wartość tym lek bardziej bezpieczny. Dla cefuroksymu wartość RID wynosi 0,6-2%.

W przypadku stosowania cefuroksymu w okresie laktacji należy bacznie obserwować dziecko i w przypadku zauważenia niepokojących objawów w szczególności: wymiotów, biegunki, wysypki i innych niepokojących objawów, należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym i/lub pediatrą.

Aby zminimalizować ewentualny wpływ leku na dziecko należy zsynchronizować przyjmowanie leku z karmieniem. Lek należy przyjmować bezpośrednio po karmieniu dziecka i z kolejnym przystawianiem należy się wstrzymać. Należy unikać przystawiania dziecka do piersi, wtedy, kiedy lek osiąga maksymalne stężenie we krwi – dla cefuroksymu jest to 2-3 godziny, przy podaniu doustnym – wtedy należy wstrzymać się z przystawianiem dziecka do piersi.

Podsumowując – stosowanie cefuroksymu w czasie laktacji jest możliwe i jest bezpieczne po konsultacji z lekarzem, w rekomendowanych dawkach i przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności (TU)

O stosowaniu cefuroksymu w czasie laktacji i o jednoczesnym kontynuowaniu karmienia piersią powinien zadecydować lekarz prowadzący!


 1. Hale’s Medications and Mothers’ Milk, T.W. Hale, Springer Publishing Co. 2021
 2. Hale’s Medications and Mothers’ Milk, T.W. Hale, Springer Publishing Co. 2019
 3. Medications and Mothers’ Milk, T.W. Hale, H.E. Rowe, Springer Co. 2016
 4. Drugs in Pregnancy and Lactation, G. G. Briggs, Wolters Kluwer, 2017
 5. Drugs in Pregnancy and Lactation, G. G. Briggs, Lippincott Williams and Wilkins, 2014
 6. Drugs During Pregnancy and Lactation, C. Schaefer et al., Academic Press Inc, 2014
 7. Leki w ciąży i laktacji, Frieske K. Et al., MedPharm Polska, 2014
 8. Karmienie piersią w teorii i praktyce. Nehring-Gugulska M., Żukowska-Rubik M., Pietkiewicz A., Medycyna Praktyczna, Kraków 2012
 9. Baza LactMed https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2
 10. Baza e-lactanciahttp://www.e-lactancia.org/breastfeeding/cefuroxime/product/