fbpx

zaktualizowano 18.11.2021

Amoksycylina jest antybiotykiem β-laktamowym, zaliczanym do aminopenicylin. Jest antybiotykiem o szerokim spektrum działania, zalecanym w przypadku zakażeń bakteryjnych: górnych i dolnych dróg oddechowych, zapaleń ucha środkowego, zakażeń układu moczowego, skóry i tkanek miękkich oraz innych.

Amoksycylina dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, jej biodostępność wynosi 89%. Stężenie maksymalne uzyskuje po 1-2h, szybko osiąga stężenie terapeutyczne w surowicy, tkance płucnej, oskrzelach, uchu, żółciu i moczu, przenika do łożyska i w niewielkich ilościach do mleka mamy.

Amoksycylina i karmienie piersią:

Amoksycylina zaliczana jest do kategorii L1 – wg leków najbezpieczniejszych w czasie laktacji (wg kategorii ryzyka laktacyjnego Hale’a). Do kategorii L1 zaliczane są substancje lecznicze:

 • które były przyjmowane podczas laktacji przez dużą liczbę matek i nie zaobserwowano żadnego negatywnego ich wpływu na karmione piersią dzieci
 • dla których przeprowadzono badania kontrolowane wśród matek karmiących piersią, i dla których te badania wykazały brak ryzyka wpływu na zdrowie dziecka ani odległego działania szkodliwego
 • niedostępne drogą doustną dla dziecka

Ponadto Amoksycylina określana jest jako zgodna z karmieniem piersią, której stosowanie niesie bardzo małe ryzyko dla dziecka karmionego piersią i dla procesu laktacji.

Co więcej Amoksycylina przez Amerykańską Akademię Pediatrii określana jest jako kompatybilna z karmieniem piersią.

Światowa Organizacja Zdrowia określa Amoksycylinę jako kompatybilną z karmieniem piersią.

Ponadto Amoksycylina określana jest jako kompatybilna według klasyfikacji  Briggsa.

Amoksycylina może przenikać do mleka mamy, ale następuje to w małych ilościach. Publikacje podają, że mniej niż 0,95% dawki leku, przyjętej przez mamę przenika do pokarmu – jest to ilość bardzo mała i mało prawdopodobne jest aby mogła wywierać niekorzystny efekt na karmione piersią dziecka. Co więcej taka ilość to jest mniej niż 0,5% dawki terapeutycznej podawanej dzieciom. Co prawda u niemowląt może dochodzić do zaburzeń flory jelitowej, wystąpienia wymiotów, biegunki czy wysypki. Niemniej jednak objawy te mają charakter raczej łagodny i nie ma potrzeby przerywania karmienia piersią czy całkowitego odstawiania dziecka od piersi. Dotychczas nie zaobserwowano i nie udokumentowano działań niepożądanych występujących u dziecka karmionego piersią, którego mama przyjmowała by tą substancję leczniczą.

Za bezpieczeństwem stosowania amoksycyliny w czasie karmienia piersią przemawia również fakt, powszechnego stosowania tego antybiotyku wśród dzieci.

Amoksycylina charakteryzuje się niskim wskaźniekiem M/O=0,014-0,043. Iloraz mleko/osocze to stosunek stężenia wolnej frakcji substancji leczniczej w mleku do jej stężenia we krwi mamy. Wskaźnik ten pozwala na oszacowanie tendencji do przenikania danej substancji do pokarmu. Uznaje się, że substancje lecznicze o ilorazie większym niż 1 wykazują zwiększoną tendencję do przenikania do pokarmu i osiągania tam większych niż we krwi mamy stężeń. Z kolei iloraz mniejszy niż 1 wskazuje, że substancja lecznicza w niewielkim stopniu przenika do mleka mamy. Dla amoksycyliny iloraz ten wynosi 0,04 – co świadczy o małej tendencji tego związku do przenikania do pokarmu. Niestety iloraz M/O nie wskazuje na dokładną ilość substancji jaka może przedostawać się do pokarmu kobiecego. Dlatego też opracowano inny parametr – względną dawkę dla niemowlęcia RID. Jest to wartość wyrażana w procentach i jest to ilość związku, jaką otrzymuje dziecko z mlekiem, w przeliczeniu na kilogram masy ciała, w przeliczeniu na dawkę leku (w przeliczeniu na kg masy ciała), jaką przyjmuje mama. Uznaje się, że lek jest bezpieczny, jeżeli wartość ta jest mniejsza niż 10%. Im mniejsza tym lepiej. RID dla Amoksycyliny wynosi 0,1-0,2%.

W przypadku stosowania amoksycyliny należy bacznie obserwować dziecko i w przypadku zaobserwowania: wymiotów, biegunki, wysypki lub innych niepokojących objawów należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku stosowania amoksycyliny w czasie karmienia piersią należy jej przyjmowanie zsynchronizować z przystawianiem dziecka do piersi – lek należy przyjmować bezpośrednio po karmieniu. Wg niektórych autorów, w przypadku leków najbezpieczniejszych (czyli tych z kategorii L1) nie trzeba zachowywać przerwy pomiędzy przyjęciem leku a kolejnym karmieniem dziecka. Rzeczywiście Amoksycylina jest lekiem bezpiecznym w czasie karmienia piersią, ale jeżeli tylko jest taka możliwość warto zachować 2-godzinny odstęp od przyjęcia leku do kolejnego przystawienia dziecka do piersi. Ta przerwa wynika z faktu, że amoksycylina osiąga stężenie maksymalne w ciągu 1-2h od przyjęcia doustnego leku. Przyjmuje się, że właśnie w momencie najwyższego stężenia związku we krwi mamy, do pokarmu przechodzi go najwięcej – dlatego też zaleca się wtedy wstrzymanie z karmieniem piersią. Tak jak pisałam w przypadku Amoksycyliny nie jest to bezwzględnie wymagane.

Amoksycylina nie wpływa na proces laktacji.

Podsumowując – stosowanie amoksycyliny w czasie laktacji jest możliwe i jest bezpieczne po konsultacji z lekarzem, w rekomendowanych dawkach i przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności – więcej o zasadach bezpiecznego stosowania leków w okresie laktacji TU

O stosowaniu amoksycyliny i jednoczesnym karmieniu piersią decyduje lekarz!


Powyższy post ma charakter informacyjny zgodny z aktualnym stanem wiedzy – nie jest poradą medyczną.

Przed zastosowaniem każdego leku (szczególnie w czasie laktacji) należy skonsultować się z lekarzem,  farmaceutą lub doradcą laktacyjnym.

Autorka nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe stosowanie preparatów leczniczych i skutki wynikające z takiego działania.


Bibliografia:

 1. Hale’s Medications and Mothers’ Milk, T.W. Hale,  Springer Publishing Co. 2021
 2. Hale’s Medications and Mothers’ Milk, T.W. Hale,  Springer Publishing Co. 2019
 3. Medications and Mothers’ Milk, T.W. Hale, H.E. Rowe, Springer Co. 2016
 4. Drugs During Pregnancy and Lactation – Treatment Options and Risk Assessment, Richard K. Miller, Paul W. J. Peters, Christof Schaefer, Academic Press Inc, 2014
 5. Drugs in Pregnancy and Lactation, Gerald G Briggs, Lippincott Williams and Wilkins, 2014
 6. Leki w ciąży i laktacji, Frieske K., Morike K., Neumann G., Windorfer A., MedPharm Polska, 2014
 7. Karmienie piersią w teorii i praktyce. Nehring-Gugulska M., Żukowska-Rubik M., Pietkiewicz A., Medycyna Praktyczna, Kraków 2012
 8. The Transfer of Drugs and Other Chemicals Into Human Milk American Academy Of Pediatrics, Committee on Drugs, Pediatrics 2001, 108(3), 776-789
 9. The Transfer of Drugs and Therapeutics Into Human. Breast Milk: An Update on Selected Topics. Pediatrics, 2013, 132(3), e796-e809
 10. Breastfeeding and maternal medication. Recommendations for Drugs in the Eleventh WHO Model List of Essential Drugs, World Health Organizations, Genewa, 2002
 11. LactMed https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~5ht1gZ:1
 12. E-lactancia.org http://www.elactancia.org/producto/91