fbpx

Leki i laktacja

Polskojęzyczna baza, opisująca bezpieczeństwo stosowania leków w czasie laktacji, oparta na najnowszych źródłach naukowych.

Klasyfikacja leków wg WHO

SUBSTANCJE LECZNICZE ZGODNE Z KARMIENIEM PIERSIĄ

Klasyfikacja leków wg WHO - substancje lecznicze zgodne z karmieniem piersią

Substancje lecznicze zgodne z karmieniem piersią

Światowa Organizacja Zdrowia do tej grupy leków/substancji leczniczych zalicza związki, dla których nie są znane przeciwwskazania do ich stosowania w okresie laktacji. Są to substancje lecznicze uznawane za bezpieczne do stosowania przez kobietę w okresie laktacji.

Przykłady substancji leczniczych zaliczanych do tej grupy:

Acyklowir

Albemdazol

Allopurinol

Aminofilina

Amitriptylina

Amoksycylina

Amoksycylina+Kw.klaw.

Ampicilina

Atropina

Benzylpenicylina

Betametason

Bupiwakaina

Ceftazydym

Ceftriakson

Chloheksydyna

Digoksyna

Doksycyklina

Dopamina

Erytromycyna

Fenoksymetylopenicylina

Flukonazol

Gentamycyna

Hydrochlorotiazyd

Hydrokortyzon

Ibuprofen

Kaptopril

Ketamina

Klomipramina

Klonazepam

Kolchicyna

Kwas salicylowy

Lerapamil

Lewamisol

Lewonorgestrol

Lewotyroksyna

Lidokaina

Mannitol

Mebendazol

Metyldopa

Mikonazol

Niklosamid

Nystatyna

Paracetamol

Pilokarpina

Prednizolon

Proguanil

Propylotiouracyl

Pyrantel

Rifampicyna

Salbutamol

Spironolacton

Tetracyklina

Tiopental

Trimetoprim

Warfaryna

Werapamil

UWAGA!

Stosowanie jakiegokolwiek leku w czasie karmienia piersią powinno być skonsultowane z lekarzem, farmaceutą lub z doradcą laktacyjnym i powinno odbywać się zgodnie z zasadami bezpiecznego stosowania leków w czasie laktacji (TU)