fbpx

Leki i laktacja

Polskojęzyczna baza, opisująca bezpieczeństwo stosowania leków w czasie laktacji, oparta na najnowszych źródłach naukowych.

Klasyfikacja leków wg WHO

 

SUBSTANCJE LECZNICZE ZGODNE Z KARMIENIEM PIERSIĄ, ALE NALEŻY MONITOROWAĆ DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Klasyfikacja leków wg WHO - substancje lecznicze zgodne z karmieniem piersią ale należy monitorować działania niepożądane

Substancje lecznicze zgodne z karmieniem piersią, ale należy monitorować działania niepożądane

Światowa Organizacja Zdrowia do tej grupy leków/substancji leczniczych zalicza związki, dla których możliwe jest wystąpienie działań niepożądanych u dziecka karmionego piersią. Niemniej jednak te działania niepożądane nie zostały dotychczas zaobserwowane/zgłoszone lub występowały sporadycznie i miały łagodny przebieg.

Jeżeli pacjentka stosuje substancje lecznicze zaliczane do tej grupy, powinna ona zostać poinformowana o możliwości wystąpienia działań niepożądanych u dziecka i o konieczności monitorowania stanu dziecka. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka, konieczne jest czasowe odstawienia dziecka od piersi lub zmiany leczenia (na inny – bezpieczniejszy lek).

Przykłady substancji leczniczych zaliczanych do tej grupy:

Atropina

Chlorochina

Diazepam

Efedryna

Etambutol

Fenobarbital

Fenytoina

Gentamycyna

Glibenklamid

Izoniazyd

Izoniazyd+etambutol

Karbamazepina

Kodeina

Kwas acetylosalicylowy

Kwas walproinowy

Morfina

Nitrofurantoina

Prometazyna

Propranolol

Strepteomycyna

UWAGA!

Stosowanie jakiegokolwiek leku w czasie karmienia piersią powinno być skonsultowane z lekarzem, farmaceutą lub z doradcą laktacyjnym i powinno odbywać się zgodnie z zasadami bezpiecznego stosowania leków w czasie laktacji (TU)