fbpx

Leki i laktacja

Polskojęzyczna baza, opisująca bezpieczeństwo stosowania leków w czasie laktacji, oparta na najnowszych źródłach naukowych.

Klasyfikacja leków wg WHO

SUBSTANCJE LECZNICZE, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ W CZASIE KARMIENIA PIERSIĄ

Klasyfikacja leków wg WHO - substancje lecznicze, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ

Substancje lecznicze, których należy unikać w czasie karmienia piersią

Światowa Organizacja Zdrowia do tej grupy leków/substancji leczniczych zalicza związki, które mogą powodować poważne działania niepożądane u dziecka karmionego piersią. Nie powinny być stosowane w okresie laktacji. Jeżeli konieczne jest podanie tego leku mamie karmiącej, należy czasowo odstawić dziecko od piersi, w przypadku długotrwałej terapii konieczne jest zakończenie laktacji.

Przykłady substancji leczniczych zaliczanych do tej grupy:

Bleomycyna

Cisplatyna

Cyklofosfamid

Cyklosporyna

Cytarabina

Dakarbazyna

Daktynomycyna

Doksorubicyna

Etoposid

Fluorouracil

Lewamisol

Merkaptopuryna

Metotreksat

Prokarbazyna

Tamoksifen

Winblastyna

Winkrystyna

 

 

UWAGA!

Stosowanie jakiegokolwiek leku w czasie karmienia piersią powinno być skonsultowane z lekarzem, farmaceutą lub z doradcą laktacyjnym i powinno odbywać się zgodnie z zasadami bezpiecznego stosowania leków w czasie laktacji (TU)