fbpx

Leki i laktacja

Polskojęzyczna baza, opisująca bezpieczeństwo stosowania leków w czasie laktacji, oparta na najnowszych źródłach naukowych.

Klasyfikacja leków wg WHO

SUBSTANCJE LECZNICZE, KTÓRYCH, JEŻELI TO MOŻLIWE, NALEŻY UNIKAĆ W CZASIE KARMIENIA PIERSIĄ

Klasyfikacja leków wg WHO - substancje lecznicze, KTÓRYCH, JEŻELI TO MOŻLIWE NALEŻY UNIKAĆ

Substancje lecznicze, których jeżeli to możliwe należy unikać w czasie karmienia piersią

Światowa Organizacja Zdrowia do tej grupy leków/substancji leczniczych zalicza związki, dla których zgłoszono wystąpienie pewnych działań niepożądanych u dziecka karmionego piersią. Te substancje lecznicze mogą być stosowane przez mamę karmiącą, jeżeli jest to naprawdę konieczne, a innej, bezpieczniejszej alternatywy nie ma.

Jeżeli pacjentka stosuje substancje lecznicze zaliczane do tej grupy, powinna ona zostać poinformowana o możliwości wystąpienia działań niepożądanych u dziecka i o konieczności monitorowania stanu dziecka. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka, konieczne jest czasowe odstawienia dziecka od piersi lub zmiany leczenia (na inny – bezpieczniejszy lek).

Przykłady substancji leczniczych zaliczanych do tej grupy:

Atenolol

Chlorambucil

Chloramfenikol

Chlorfenamina

Chlorpromazyna

Ciprofloksacyna

Dimerkaptol

Doksycyklina

Ergotamina

Etosuksamid

Flufenazyna

Haloperidol

Klindamycina

Kwas nalidyksowy

Metoklopramid

Metronidazol

Sulfadiazyna

Sulfasalazyna

 

UWAGA!

Stosowanie jakiegokolwiek leku w czasie karmienia piersią powinno być skonsultowane z lekarzem, farmaceutą lub z doradcą laktacyjnym i powinno odbywać się zgodnie z zasadami bezpiecznego stosowania leków w czasie laktacji (TU)