fbpx

Leki i laktacja

Polskojęzyczna baza, opisująca bezpieczeństwo stosowania leków w czasie laktacji, oparta na najnowszych źródłach naukowych.

Klasyfikacja leków wg Prof. Briggs’a

SUBSTANCJE LECZNICZE PRAWDOPODOBNIE KOMPATYBILNE Z KARMIENIEM PIERSIĄ

Klasyfikacja leków wg prof. Briggs'a, substancje lecznicze prawdopodobnie kompatybilne z karmieniem piersią

Substancje lecznicze prawdopodobnie komapatybilne z karmieniem piersią

Do substancji leczniczych prawdopodobnie kompatybilnych z karmieniem piersią zaliczane są substancje lecznicze, dla których brak jest danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w czasie laktacji lub dane te są ograniczone. Ale dostępne publikacje/doniesienia sugerują, że te substancje lecznicze nie stanowią ryzyka dla dziecka karmionego piersią.

Przykłady substancji leczniczych określanych jako prawdopodobnie kompatybilne z karmieniem piersią:

Albuterol

Aliskiren

Almotryptan

Amilorid

Amlodypina

Baklofen

Benzokaina

Bimatoprost

Bisakodyl

Budesonid

Butakonazol

Celekoksib

Cetyryzyna

Chlorfeniramina

Chlorheksydyna

Cholestyramina

Cykloseryna

Daptomycyna

Deksametazon

Desloratadyna

Difenhydramine

Diklofenak

Enalapril

Flouksetyna

Furosemid

Gabapentyna

Glimepiryd

Hydroksyzyna

Indometacyna

Izoniazyd

Ketokonazol

Ketoprofen

Klopidogrel

Labetalol

Lewocetyryzyna

Lewodopa

Lidokaina

Loperamid

Loratadyna

Mannitol

Mebendazol

Metamizol

Metyldopa

Mometazon

Montelukast

Mupirocyna

Naltrekson

Naproksen

Neomycyna

Nifedypina

Nitrofurantoina

Nitrofurazon

Norfloksacyna

Ofloksacyna

Pantoprazol

Probenecid

Proguanil

Prometazyna

Ranitydyna

Sumatriptan

Telmisartan

Wankomycyna

Werapamil

Zaleplon

Zolpidem

UWAGA!

Stosowanie jakiegokolwiek leku w czasie karmienia piersią powinno być skonsultowane z lekarzem, farmaceutą lub z doradcą laktacyjnym i powinno odbywać się zgodnie z zasadami bezpiecznego stosowania leków w czasie laktacji (TU)

 

Klasyfikacja wg Prof. Briggs’a

opracowano na podstawie:

Drugs in Pregnancy and Lactation, Briggs G., Lippincott Williams and Wilkins, 2017