fbpx

Leki i laktacja

Polskojęzyczna baza, opisująca bezpieczeństwo stosowania leków w czasie laktacji, oparta na najnowszych źródłach naukowych.

Klasyfikacja leków wg Prof. Briggs’a

SUBSTANCJE LECZNICZE POTENCJALNIE TOKSYCZNE DLA MATKI

Klasyfikacja leków wg prof. Briggs'a, substancje lecznicze potencjalnie toksyczne dla matki

Substancje lecznicze potencjalnie toksyczne dla matki

Do substancji leczniczych potencjalnie toksycznych dla matki zaliczane są substancje lecznicze, dla których brak jest danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w czasie laktacji lub dane te są ograniczone. Właściwości substancji leczniczych wskazują, że mogą one stanowić ryzyko utraty witamin lub składników odżywczych przez organizm matki. Przy stosowaniu tych substancji leczniczych nie zaleca się karmienia piersią.

Przykłady substancji leczniczych określanych jako potencjalnie toksycznych dla dziecka karmionego piersią:

brak danych

UWAGA!

Stosowanie jakiegokolwiek leku w czasie karmienia piersią powinno być skonsultowane z lekarzem, farmaceutą lub z doradcą laktacyjnym i powinno odbywać się zgodnie z zasadami bezpiecznego stosowania leków w czasie laktacji (TU)

 

Klasyfikacja wg Prof. Briggs’a

opracowano na podstawie:

Drugs in Pregnancy and Lactation, Briggs G., Lippincott Williams and Wilkins, 2017