fbpx

Leki i laktacja

Polskojęzyczna baza, opisująca bezpieczeństwo stosowania leków w czasie laktacji, oparta na najnowszych źródłach naukowych.

Klasyfikacja leków wg Prof. Briggs’a

SUBSTANCJE LECZNICZE POTENCJALNIE TOKSYCZNE DLA DZIECKA KARMIONEGO PIERSIĄ

Klasyfikacja leków wg prof. Briggs'a, substancje lecznicze potencjalnie toksyczne dla dziecka karmionego piersią

Substancje lecznicze potencjalnie toksyczne dla dziecka karmionego piersią

Do  substancji leczniczych potencjalnie toksycznych dla dziecka karmionego piersią zaliczane są substancje lecznicze, dla których brak jest danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w czasie laktacji lub dane te są ograniczone. Właściwości substancji leczniczych wskazują, że mogą one stanowić ryzyko dla dziecka karmionego piersią. Przy stosowaniu tych substancji leczniczych nie zaleca się karmienia piersią.

Przykłady substancji leczniczych określanych jako potencjalnie toksycznych dla dziecka karmionego piersią:

Acebutolol

Allopurinol

Amantadyna

Amitryptylina

Aripiprazol

Atenolol

Bisoprolol

Buprenorfina

Chloramfenikol

Chlorodiazepoksyd

Chlorpromazyna

Ciprofloksacyna

Citalopram

Cyklosporyna

Daktynomycyna

Diazepam

Fenobarbital

Gancyklowir

Haloperidol

Hydrokortyzon

Imipramina

Itrakonazol

Klemastyna

Klobazan

Kwas acetylosalicylowy

Kwas walproinowy

Leflunomid

Merkaptopuryna

Mesalamina

Metoprolol

Misoprostol

Nadolol

Oksazepam

Olanzapina

Omeprazol

Paroksetyna

Pindolol

Propranolol

Risperydon

Sotalol

Sulfasalazyna

Talidomid

Temazepam

Tramadol

UWAGA!

Stosowanie jakiegokolwiek leku w czasie karmienia piersią powinno być skonsultowane z lekarzem, farmaceutą lub z doradcą laktacyjnym i powinno odbywać się zgodnie z zasadami bezpiecznego stosowania leków w czasie laktacji (TU)

 

Klasyfikacja wg Prof. Briggs’a

opracowano na podstawie:

Drugs in Pregnancy and Lactation, Briggs G., Lippincott Williams and Wilkins, 2017