fbpx

Leki i laktacja

Polskojęzyczna baza, opisująca bezpieczeństwo stosowania leków w czasie laktacji, oparta na najnowszych źródłach naukowych.

Klasyfikacja leków wg Prof. Briggs’a

SUBSTANCJE LECZNICZE KOMPATYBILNE Z KARMIENIEM PIERSIĄ

Klasyfikacja leków wg prof. Briggs'a, substancje lecznicze kompatybilne z karmieniem piersią

Substancje lecznicze komapatybilne z karmieniem piersią

Do substancji leczniczych kompatybilnych z karmieniem piersią zaliczane są substancje lecznicze, które przenikają do mleka mamy w nieznacznych ilościach i/lub związki, których stosowanie w czasie laktacji nie stanowi ryzyka dla dziecka karmionego piersią.

Przykłady substancji leczniczych określanych jako kompatybilne z karmieniem piersią:

Acetazolamid

Acyklowir

Amikacyna

Amoksycylina

Azytromycyna

Bacytracyna

Cefadroksyl

Cefaklor

Cefazolin

Cefotaksim

Ceftadyzym

Ceftibuten

Ceftriakso

Cefuroksym

Cefaleksyn

Chlorochina

Chlorotiazyd

Chlortalidon

Cimetydyna

Dalteparyna

Dekstrometorfan

Doksycyklina

Enoksaparyna

Erytromycyna

Estradiol

Fentanyl

Fenytoina

Flukonazol

Flurbiprofen

Gentamycyna

Heparyna

Ibuprofen

Kaptopril

Karbamazepina

Klarytomycyna

Klindamycyna

Klonazepam

Kofeina

Kwas foliowy

Lewotyroksyna

Metoklopramid

Metamizol

Nystatyna

Paracetamol

Penicylina G

Piperacylina

Piroksikam

Prednizolon

Prednizon

Propylotiouracyl

Simetokon

Strepteomycyna

Sulbaktam

Tobramycyna

Trimetoprim

Walacyklowir

UWAGA!

Stosowanie jakiegokolwiek leku w czasie karmienia piersią powinno być skonsultowane z lekarzem, farmaceutą lub z doradcą laktacyjnym i powinno odbywać się zgodnie z zasadami bezpiecznego stosowania leków w czasie laktacji (TU)

 

Klasyfikacja wg Prof. Briggs’a

opracowano na podstawie:

Drugs in Pregnancy and Lactation, Briggs G., Lippincott Williams and Wilkins, 2017