fbpx

Leki i laktacja

Polskojęzyczna baza, opisująca bezpieczeństwo stosowania leków w czasie laktacji, oparta na najnowszych źródłach naukowych.

Klasyfikacja leków wg e-lactancia.org

SUBSTANCJE LECZNICZE OKREŚLANE JAKO VERY LOW RISK

Klasyfikacja leków wg e-lactancia.org, substancje lecznicze VERY LOW RISK

Substancje lecznicze określane jako VERY LOW RISK

Do substancji leczniczych określanych jako VERY LOW RISK zaliczane są substancje lecznicze określane jako kompatybilne z karmieniem piersią, których stosowanie nie stanowi ryzyka dla dziecka karmionego piersią i dla procesu laktacji. Przynależność substancji leczniczych do tej kategorii została określona na podstawie publikacji naukowych a ich stosowanie jest bezpieczne.

Przykłady substancji leczniczych określanych jako VERY LOW RISK:

Abakawir

Acetazolamid

Acetylocysteina

Acyklowir

Albendazol

Allopurinol

Ambroksol

Amikacyna

Amitryptylina

Amoksycylina

Amoksycylina+kw.klawul.

Amoksapina

Azytromycyna

Bacytracyna

Baklofen

Benzokaina

Bisakodyl

Budezonid

Buprenorfina

Bromheksyna

Captopril

Cefadroksyl

Cefaklor

Cefazolina

Cefepim

Cefiksym

Cefotaksym

Ceftibuten

Cefuroksym

Celekoksib

Cetyryzyna

Chlorochina

Ciprofloksacyna

Citalopram

Dekstrometorfan

Diklofenak

Enalapril

Epinefryna

Feksofenadyna

Flukonazol

Flurbiprofen

Gabapentyna

Haloperidol

Heparyna

Hydrochlorotiazyd

Hydrokortyzon

Ibuprofen

Imipramina

Indometacyna

Kaptopril

Karbamazepina

Ketokonazol

Ketoprofen

Klarytromycyna

Klomipramina

Klotrimazol

Kw. foliowy

Kw. salicylowy

Kw. walproinowy

Laktuloza

Lewetiracetam

Lewotyroksyna

Lidokaina

Loperamid

Loratadyna

Lorazepam

Mannitol

Mebendazol

Metformina

Metoprolol

Metronidazol

Mikonazol

Mometazon

Nadtlenek benzoilu

Neomycyna

Nimodypina

Nortryptylina

Nystatyna

Ofloksacyna

Oksazepam

Olanzapina

Omeprazol

Pantoprazol

Paracetamol

Paroksetyna

Perfenazyna

Piroxicam

Prednizon

Propranolol

Risperidon

Salbutamol

Sertalina

Simetikon

Spironolakton

Sumatriptan

Terbinafina

Tetracyklina

Tiamazol

Tobramycyna

Tolbutamid

Tramadol

Trimetoprim

Triprolidyna

Walacyklowir

Wankomycyna

Warfarin

Werapamil

Zaleplon

Zolpidem

UWAGA!

Stosowanie jakiegokolwiek leku w czasie karmienia piersią powinno być skonsultowane z lekarzem, farmaceutą lub z doradcą laktacyjnym i powinno odbywać się zgodnie z zasadami bezpiecznego stosowania leków w czasie laktacji (TU)

 

Klasyfikacja wg e-lactancia.org

opracowano na podstawie:

portalu e-lactancia.org