fbpx

Leki i laktacja

Polskojęzyczna baza, opisująca bezpieczeństwo stosowania leków w czasie laktacji, oparta na najnowszych źródłach naukowych.

Klasyfikacja leków wg e-lactancia.org

SUBSTANCJE LECZNICZE OKREŚLANE JAKO VERY HIGH RISK 

Klasyfikacja leków wg e-lactancia.org, substancje lecznicze VERY HIGH RISK

Substancje lecznicze określane jako VERY HIGH RISK 

Do substancji leczniczych określanych jako VERY HIGH RISK zaliczane są substancje lecznicze określane jako niezalecane w czasie karmienia piersią. Konieczne jest wybranie bezpieczniejszej alternatywy lub przerwanie karmienia piersią. Dostępne dane naukowe jak również informacje dotyczące właściwości substancji leczniczych wskazują na wysokie ryzyko/prawdopodobieństwo działań niepożądanych na dziecko karmione piersią i na proces laktacji. Substancje lecznicze zaliczane do tej grupy są przeciwwskazane w czasie karmienia piersią i w związku z tym konieczna jest zamiana leku na bezpieczniejszy. Jeżeli to jest niemożliwe konieczne jest przerwanie (czasowe lub całkowite) laktacji.

Przykłady substancji leczniczych określanych jako VERY HIGH RISK:

Anastrazol

Busulfan

Kapecytabina

Karboplatyna

Chlorambucil

Cyklofosfamid

Cytarabina

Dakarbazyna

Danazol

Docetaksel

Doksepina

Doksorubicyna

Epirubicina

Etopozyd

Eksemestan

Leflunomid

Letrozol

Mitomycyna

Mitoksantron

Oksaliplatyna

Paklitaksel

Tamoxifen

Winblastyna

Winkrystyna

Winorelbina

UWAGA!

Stosowanie jakiegokolwiek leku w czasie karmienia piersią powinno być skonsultowane z lekarzem, farmaceutą lub z doradcą laktacyjnym i powinno odbywać się zgodnie z zasadami bezpiecznego stosowania leków w czasie laktacji (TU)

 

Klasyfikacja wg e-lactancia.org

opracowano na podstawie:

portalu e-lactancia.org