fbpx

Leki i laktacja

Polskojęzyczna baza, opisująca bezpieczeństwo stosowania leków w czasie laktacji, oparta na najnowszych źródłach naukowych.

Klasyfikacja leków wg e-lactancia.org

SUBSTANCJE LECZNICZE OKREŚLANE JAKO HIGH RISK 

Klasyfikacja leków wg e-lactancia.org, substancje lecznicze HIGH RISK PROBABLE

Substancje lecznicze określane jako HIGH RISK 

Do substancji leczniczych określanych jako HIGH RISK zaliczane są substancje lecznicze określane jako mało bezpieczne w okresie karmienia piersią. Autorzy tej klasyfikacji uważają, że substancje lecznicze zaliczane do tej grupy mogą powodować umiarkowane i poważne działania niepożądane u dziecka karmionego piersią lub mogą wpływać na proces laktacji. W przypadku substancji leczniczych zaliczanych do tej grupy, istnieją doniesienia naukowe na ten temat i/lub właściwości substancji leczniczej wskazują na ryzyko działań niepożądanych dla procesu laktacji i dla dziecka karmionego piersią. Przy stosowaniu tych substancji leczniczych konieczne jest określenie stosunku korzyści do ryzyka wynikającego ze stosowania takiej substancji leczniczej. Jeżeli to możliwe warto zamienić lek na bezpieczniejszą alternatywę. Ponadto należy przeanalizować dodatkowe kwestii takie jak wiek dziecka, dawkę, synchronizację z karmieniem piersią, czas trwania terapii. Konieczne jest monitorowanie stanu dziecka i procesu laktacji.

Przykłady substancji leczniczych określanych jako HIGH RISK :

Acebutolol

Amiodaron

Asenapina

Atorwastatyna

Bromokryptyna

Chloramfenikol

Cisplatyna

Efawirenz

Erlotynib

Felbamat

Fingolimod

Flunaryzyna

Flunitrazepam

Glimepiryd

Indynawir

Isotretynoina

Klemastyna

Klopidogrel

Kodeina

Lewodopa

Memantyna

Nafazolina

Oksykodon

Pramipeksol

Prawastatyna

Ritonawir

Ropinirol

Simwastatyna

Telmisartan

Tiklopidyna

UWAGA!

Stosowanie jakiegokolwiek leku w czasie karmienia piersią powinno być skonsultowane z lekarzem, farmaceutą lub z doradcą laktacyjnym i powinno odbywać się zgodnie z zasadami bezpiecznego stosowania leków w czasie laktacji (TU)

 

Klasyfikacja wg e-lactancia.org

opracowano na podstawie:

portalu e-lactancia.org